Ano ang Interoperability?

public 1 min read
Ang interoperability ay isang umbrella term na tumutukoy sa isang kategorya ng mga teknolohiya at proyekto na naglalayong payagan ang…

Ano ang NFTs?

public 2 min read
Ang isang NFT, o isang 'non-fungible token', ay isang partikular na uri ng blockchain token na hindi mahahati sa mas…

Ano ang Layer 2?

public 1 min read
Ang Layer 2 ay ang generic na pangalan na ibinigay sa espasyo ng mga proyekto na nakatuon sa pag-scale ng…

Ano ang Staking?

public 2 min read
Ang staking, sa pangkalahatan, ay tumutukoy sa proseso ng pag-lock ng mga pondo sa mga secure na smart contract para…