Ano ang Sentralisadong Merkado?

Oct 21, 2021 1 min read
Ano ang Sentralisadong Merkado?

Ang pangunahing punto ng sentralisadong merkado ay ang lahat ng mga order ay humahantong sa isang gitnang palitan nang walang iba pang awtoridad sa kumpetisyon o validator. Sa mga sentralisadong merkado, ang mga presyo ng iba't ibang mga kalakal na ipinakita sa palitan ay ang mga presyo lamang na magagamit sa publiko. Ang New York Stock Exchange ay isang magandang halimbawa ng isang sentralisadong merkado. Ang lahat ng mga bid (hal. bumili ng mga order) ay pumupunta sa isang palitan kung saan naaangkop ang mga ito sa isang nagtanong (hal. magbenta ng mga order).

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.