Ano ang Gas?

Oct 21, 2021 1 min read
Ano ang Gas?

Ang gas ay isang terminong ginagamit na tumutukoy sa sa halaga ng computational work na kinakailangan upang patunayan ang isang transaksyon. Ang gawaing ito ay inilalagay ng mga node na tumutulong na mapanatili ang network sa pamamagitan ng paglalaan ng computational power, kapalit nito, binabayaran sila ng sa bawat transaksyon. Ang kabayarang ito ay batay sa ‘gas price’ na nakapahiwatig sa mga tuntunin ng Ether (ETH). Ang bayad para sa bawat transaksyon ay maraming mga order na mas maliit kaysa sa isang buong Ether, at tinukoy ito sa mga tuntunin ng Gwei. Ang isang Gwei ay nagkakahalaga ng 10 ^ (- 9) Ether.

i.e. 1 Gwei = 0.000000001 Ether

Ang isang mahusay na paraan upang mag-isip tungkol sa gas ay ang isalarawan ito bilang gasolina. Ang gas ay ang fuel na kinakailangan ng mga computer na kailangang magsikap ng enerhiya at iba pang mga mapagkukunan upang mapatunayan ang isang transaksyon. Ang katotohanan na ang bawat transaksyon sa blockchain ay nagkakahalaga ng isang bagay upang maipasa ang pumipigil sa anumang mga potensyal na masamang kalahok mula sa pang-aabuso sa sytem sa pamamagitan ng labis na pag-load nito sa maraming bilang ng mga nakakahamak na transaksyon o spam.

Kapag ang isang transaksyon ay naipasa na sa blockchain, ang ‘gas limit’ ay maaari ding tukuyin. Itinatakda nito ang maximum na bayarin na na kailangang bayaran upang maisagawa ang transaksyon. Kapag ang ‘smart contract’ ay nailathala, ang gas ay kinakalkula sa bawat computational na hakbang na nakasulat sa code.  Ang gas limit, kung gayon, ay may makabuluhang bentahe dahil pinipigilan nito ang system na makaalis sa anumang uri ng mga hindi intensyunal na loop sa loob smart contracts, pinipigilan din nito na masayang ang mga computational resources ng network.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.