Paano ako makabibili at makapagbebenta ng token?

Oct 25, 2021 1 min read
Paano ako makabibili at makapagbebenta ng token?

Maaari kang makabili at makapagbenta ng cryptocurrencies sa dalawang uri ng lugar: Decentralised Exchanges (DEXs) and Centralised Exchanges.

Ang Decentralised Exchanges ay mga market makers kung saan itinutugma nila ang presyo at dami ng mga assets na gustong bilhin ng mga tao. Ang palitang ito ay hindi sakop ng kontrol ng anumang kumpanya, ibig sabihin na ang market dynamics ay mas patas para sa publiko. Gayunpaman, ang mga DEXs ay may kasaysayan ng pagiging mahirap pakitunguhan, dito ay kinakailangan din na ang mga user ay may kaalaman kung paanong ligtas na maimbak at ma-secure ang kanilang digital assets.

Ang Stake DAO ay nag-aalok ng madaling on-boarding para sa mga users nito gamit ang pamamaraan na kung tawagin ay on-ramp. Ito ay nangangahulugan na ang sinuman ay maaaring gumamit ng kanilang normal na pera para bumili ng cryptocurrency at mai-load ang mga ito sa platform, habang nasa kabuuang kontrol ng kanilang mga detalye tulad ng kanilang mga pribadong key.

Ang Centralized Exchanges or CEXs ay nag-aalok ng sentral na lugar para sa pagsasagawa ng lahat ng crypto-assets ng sinuman, ito ay mayroon ding kaugnay na account features kagaya ng recovery of lost passwords. Ang pangunahing sagabal sa CEX’s, gayunpaman, ay hindi kontrolado ng mga users ang kanilang private keys, halimbawa, string ng mga titik at numero na maaaring magamit upang ma-access ang kanilang mga personal na pondo sa blockchain.

Mahalagang maintindihan ng mabuti ng mga users ang kanilang mga financial needs, at gumawa ng isang naaangkop na tradeoff sa pagitan ng iba't ibang mga palitan sa mga tuntunin ng kredibilidad, kadalian ng paggamit, bilis at seguridad.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.