Czym jest Łańcuch Bloków (Blockchain)?

public 1 min read
Blockchain (łancuch bloków) to technologia, która zyskała popularność w ostatniej dekadzie razem z powstaniem kryptowalut oraz innych cyfrowych dóbr.  Łańcuch…

Czym są kryptowaluty?

public 1 min read
Kryptowaluty to równorzędne (p2p/peer-to-peer), cyfrowe aktywa, które działają w zdecentralizowanych sieciach blockchain. Podobnie jak dolar amerykański lub inne waluty…

Czym jest rynek zdecentralizowany?

public 1 min read
Rynek kryptowalut jest zazwyczaj zdecentralizowany, co oznacza, że ​​technologia umożliwia uczestnikom bezpośrednie kontaktowanie się ze sobą, zamiast ufać scentralizowanemu organowi…

Czym jest rynek scentralizowany?

public 1 min read
Głównym punktem scentralizowanych rynków jest to, że wszystkie zlecenia są kierowane do jednej centralnej giełdy bez żadnego innego konkurującego organu…

Czym jest Bitcoin?

public 1 min read
Bitcoin (BTC) to pierwsza powszechnie znana kryptowaluta, która została wydana w styczniu 2009 roku. Została wynaleziona przez pseudonimową osobę (lub…

Czym jest Ethereum?

public 1 min read
Ethereum to kryptowaluta, która została uruchomiona w 2015 roku. Jest znana jako Ether (ETH) i podobnie jak Bitcoin, korzysta z…

Czym jest gaz?

public 1 min read
Gas to termin używany w odniesieniu do ilości pracy obliczeniowej wymaganej do uwierzytelnienia transakcji. Ta praca jest wykonywana przez węzły,…

Czym są Daap’y?

public 1 min read
Dapp (lub aplikacja zdecentralizowana) to aplikacja zbudowana na bazie inteligentnych kontraktów znajdujących się w zdecentralizowanej sieci publicznej, takiej jak blockchain…

Jak mogę kupić i sprzedać kryptowaluty?

public 1 min read
Możesz kupować i sprzedawać kryptowaluty głównie w dwóch rodzajach miejsc: zdecentralizowanych giełdach (DEX)i scentralizowanych giełdach.Zdecentralizowane giełdy to zasadniczo…

Jak działają klucze i adresy?

public 1 min read
Adres to unikalna lokalizacja w sieci blockchain, która może odbierać, przechowywać i wysyłać tokeny. Każdy adres składa się z dwóch…

Czym jest Portfel?

public 1 min read
Portfel to oprogramowanie, które może przechowywać kryptowaluty, przechowując ich klucze prywatne i publiczne. Dostępnych jest wiele rodzajów portfeli, które można…

Jakie są rodzaje portfeli?

public 1 min read
Portfele na komputery zostały stworzone do użytku na komputerze stacjonarnym lub laptopie i mogą być instalowane na wielu systemach operacyjnych…

Czym jest DeFi?

public 1 min read
Zdecentralizowane finanse lub DeFi to ogólny termin opisujący produkty i usługi finansowe, które mają być alternatywą dla tych oferowanych przez…

Czym jest Stablecoin?

public 2 min read
Stablecoin to rodzaj kryptowaluty, której wartość jest powiązana z aktywem. Tym aktywem może być inna kryptowaluta (lub koszyk kryptowalut), pieniądze…

Czym jest DAO?

public 1 min read
DAO, czyli Zdecentralizowana Organizacja Autonomiczna, to zasadniczo nowy sposób łączenia się społeczności w celu tworzenia i dzielenia się wartością w…

Czym jest giełda zdecentralizowana?

public 1 min read
Scentralizowane giełdy zarówno na tradycyjnych rynkach jak i kryptowalutach działają w oparciu o model księgi zleceń. Oznacza to, że kupujący…

Czym są pule płynności?

public 1 min read
Pule płynności w najprostszym ujęciu to zbiorowa pula środków, która służy do zapewnienia płynności na danym rynku i generowania przychodu…

Co to jest Automatyczny Animator Rynku (AMM)?

public 1 min read
Niektóre zdecentralizowane giełdy wykorzystują pule płynności, aby zapewnić płynny rynek dla danej pary tokenów. Dostawca płynności deponuje aktywa na DEX,…

Jak działają stopy procentowe w DeFi?

public 1 min read
Ważną różnicą między DeFi a CeFi (scentralizowanym finansowaniem) w udzielaniu i zaciąganiu pożyczek jest to, że stopy procentowe są zwykle…

Jakie są ryzyka związane z korzystania z DeFi?

public 3 min read
DeFi usuwa większość zagrożeń związanych z tradycyjnymi finansami ze względu na radykalnie odmienną konstrukcję. Ponieważ protokoły DeFi są zaimplementowane w…

Co to jest Staking?

public 1 min read
Ogólnie rzecz biorąc, stawkowanie odnosi się do procesu zamykania funduszy w bezpiecznych inteligentnych kontraktach, aby w jakiś sposób przynosić korzyści…

Co to jest Warstwa 2?

public 1 min read
Warstwa 2 to ogólna nazwa nadana przestrzeni projektów, które są poświęcone skalowaniu wykorzystania blockchain Ethereum. Jak wiemy, Ethereum jest zdecentralizowaną…

Czym są NFT?

public 1 min read
NFT lub „token niezamienny” to szczególny rodzaj tokena blockchain, którego nie można podzielić na mniejsze części (w przeciwieństwie do walut)…

Jakie są typy tokenów na sieci Ethereum?

public 1 min read
Blockchain Ethereum został zaprojektowany, aby wspierać rozwój zdecentralizowanych aplikacji przez wiele różnych stron jednocześnie. Aby ten ekosystem usług pozostawał w…

Co to jest interoperacyjność?

public 1 min read
Interoperacyjność to termin ogólny, który odnosi się do kategorii technologii i projektów, których celem jest zapewnienie interoperacyjności różnych sieci blockchain.…

Co to są “zapakowane” tokeny?

public 1 min read
Opakowane Tokeny to rodzaj kryptowaluty, której wartość jest ustalona w stosunku 1:1 do innej kryptowaluty. Tokeny opakowane są najbardziej…

Co to jest Rozbieżność (slippage)?

public 1 min read
Rozbieżność jest cechą nowoczesnych, szybkich rynków finansowych, gdzie cena, po której żądane jest zlecenie, nie jest taka sama, jak ta,…

Co to jest RRSO i jak jest obliczane?

public 2 min read
RRSO rzeczywista roczna stopa oprocentowania (APY - annual percentage yield) to liczba, która reprezentuje rzeczywisty procentowy zysk finansowy rocznie, który…

Co to są „Pożyczki w Oka Mngnieniu”?

public 1 min read
Flashloan to rodzaj pożyczki w DeFi, w której nie musisz blokować żadnych zabezpieczeń ani zabezpieczeń, tj. jest to pożyczka niezabezpieczona.…

Czym są Aktywa Syntetyczne?

public 1 min read
Aktywa syntetyczne są formą kryptowalut, które czerpią swoją wartość z innych aktywów w ekosystemie, które mogą znajdować się w łańcuchu…