Finansta Yer Alan NFT'ler

Apr 15, 2022 2 min read
Finansta Yer Alan NFT'ler

Kripto para birimleri ve NFT'ler aynı temel teknolojiyi paylaştığından, ikisi arasında fayda açısından önemli bir örtüşme vardır. Bu iki blok zincir tabanlı token sınıfı, DeFi kullanıcılarına daha karmaşık finansal teklifler sunmak için yaratıcı yollarla birbirleriyle bağlantılı olarak kullanılabilir.

NFT'lerin bu tür kullanımı, daha karmaşık yatırım pozisyonlarını temsil etmenin bir yoludur. Uniswap V3'ün konsantre likidite LP tokenları buna bir örnek olarak yalnızca tokenın meta verilerinde tanımlanan belirli bir fiyat aralığında sunulan likiditeyi temsil eder. Başka bir örnek, bir zaman kilidi veya diğer özelleştirilebilir koşullar altında tokenları tutmak için bir kasa veya locker’dır. Bu özellik takım üyelerine veya erken yatırımcılara token dağıtmanın veya dayanak varlığın fiyatını etkilemeden alınıp satılabilen türevlerin (opsiyonlar gibi) oluşturulması için güvenilir bir yol olarak kullanılabilir.

Sanat eserini temsil eden veya bir koleksiyonun parçasını oluşturan yüksek değerli NFT'ler de DeFi içinde varlık olarak kullanılabilir, örneğin değerleri bir kredi için teminat olarak kullanılarak. Değiştirilemeyen sanat eserleri, aynı zamanda, akıllı bir sözleşmeye kilitlenip kripto para birimleri gibi takas edilmek ve speküle edilmek üzere bölünerek (değişebilir ERC-20 tokenları) "parçalara ayrılabilir".

Son olarak NFT'ler, Stake DAO'da olduğu gibi premium stratejilere veya artırılmış getirilere erişim tokenı olarak kullanılabilir. NFT'ler, ikincil piyasada alınıp satılabilmelerinin yanı sıra, bir bağlılık programının DeFi eşdeğeri olan Stake DAO platformunda yönetişim tokenlarını stake ederek de kazanılabilir. Söz konusu tokenın sınıfına ve nadirliğine bağlı olarak, bir Stake DAO NFT'sine sahip olmak, sahibine platformda üretilen herhangi bir normal getiriye ek olarak haftalık bonus ödüllerden de bir pay verir. Sahipler ayrıca halka açık olmayan karmaşık ve yüksek getirili bir arbitraj stratejisine de erişebilir.

Blok zinciri tabanlı finans daha karmaşık ve sofistike hale geldikçe NFT'lerin tokenize edilmiş finansal araçlar olarak kullanımı birçok yeni kullanım durumunu kapsayacak şekilde genişleyecektir. Tıpkı geleneksel finansta devredilebilir sözleşmeler ve anlaşmalar olduğu gibi NFT'ler de her zamankinden daha karmaşık finansal ürünlerin ticaretini yapmanın bir yolu olarak DeFi'da benzer birçok rolü üstlenecek.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.