NFT Nedir?

Dec 30, 2021 2 min read
NFT Nedir?

Bir NFT veya değiştirilemez token (non-fungible token), daha küçük kesirlere bölünemeyen (para birimlerinin aksine) belirli bir blok zinciri tokenı türüdür. NFT’ler, blok zincirindeki dijital bir varlığın benzersiz olduğunu ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyeceğini kabul ettiğinden, genel olarak internet için önemli bir yeniliktir. NFT’ler, benzersiz bir nesneyi en ince ayrıntılarına kadar (özellikle bir sanat eserinde) çoğaltmanın neredeyse imkansız olduğu fiziksel dünyanın aksine, dijital bir dosyanın birden çok kopyasını oluşturmak oldukça kolay olduğu için dijital varlıkların tarihsel olarak anlaşılma biçimiyle taban tabana zıttır.

Değiştirilebilirlik, bir nesnenin değiştirilebilir olması durumunda aynı özellik ve değere sahip başka bir nesne ile kolayca değiştirilebileceği ve kendi başına benzersiz bir değeri olmadığı anlamına gelen ekonomik bir fikirdir. Emtialar ve para birimleri değiştirilebilir nesnelere iyi bir örnektir. Yine de ilişkiler, sanat ve mülkiyet gibi insanlar ve kültür için önemli olan pek çok şey temelde benzersizdir ve kolayca değiştirilemezler. Bu nedenle NFT’ler, gerçek dünyadaki değiştirilemez nesnelerin özelliklerini internette çoğaltmak için bir model sunar ve insanların yayınlarını, hareketlerini ve sahip olduklarını takip etmelerini kolaylaştırır.

NFT’ler, esas olarak sanatçıların çalışmalarını geniş ölçekte sunabilmeleri ve herhangi bir aracının katılımı olmadan veya çok az müdahale ile tam olarak ödeme almaları nedeniyle popülerlik kazandı. Bu durum, yaratıcı bir alanda çalışmak isteyen herkes için oldukça uygulanabilir radikal bir gelişmedir. Bununla birlikte NFT’lerin hala gelişmekte olan yeni bir uygulama olduğunu unutmamalıyız. Özünde NFT’ler, dijital olarak temsil edilebilecek her şeyin benzersiz sahipliğinin güvenli bir şekilde tutulmasını sağlar. Gerçek dünyanın değerini daha ayrıntılı olarak yakalayan ve ifade eden dijital ağlara doğru ilerledikçe, sanat, medya ve yayın gibi alanlardan gayrimenkul, ulaşım ve modaya kadar NFT’lerin kullanılabileceği yeni ve güçlü yollar göreceğiz.

Stake DAO’da, platformda mevcut stratejileri ve diğer servet yaratma araçlarını tamamlayan koleksiyon kartı tarzındaki ilk NFT serimizi piyasaya sürdük. Buradaki fikir, topluluğu aktif katılımları için koleksiyonlarla ödüllendirmek ve DAO kültürünü zenginleştirmektir.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.