Yönetişim Tokenı Nedir?

Jan 10, 2022 2 min read
Yönetişim Tokenı Nedir?


Blok zinciri tabanlı tokenların birçok işlevi vardır; bazıları yalnızca dijital paradır, bazıları bir varlık havuzunun payı üzerinde hak iddiası olarak kullanılır ve bazıları da dijital mülkü temsil eder.

Topluluğunun projenin karar verme sürecine katılmasını isteyen birçok DAO da tam olarak bu amaç için token çıkartır. Bu tokenlar yönetişim tokenları olarak bilinir.

Amaçlanan işlevlerinin, önerilen değişiklikler üzerinde oy vermek için kullanılmaları olmasına rağmen birçok yönetişim tokenı önemli parasal değere sahiptir. Diğer tokenlar gibi borsalarda alınıp satılabilir ve üzerinde spekülasyon yapılabilir. Açık pazarın yanı sıra, yönetişim tokenları aşağıda anlatılan şekillerde elde edilebilir.

Bir proje yönetişim tokenını başlattığında bu tokenları genellikle bir airdrop modeli aracılığıyla dağıtır. Bu durum projenin, Dapp’in ilk kullanıcıları olan adresleri görüntülemek ve onlara belirli kriterlere göre belirli bir miktarda token dağıtmak için eski blok zinciri verilerini kullandığı anlamına gelir.

Yönetişim tokenları, protokolün yerel tokenını stake etme veya bonding yoluyla bir ödül olarak da kazanılabilir ve genellikle getiri sağlar (zaman içinde protokolün gelirini dağıtmanın bir yolu olarak değer kazanırlar).

Bir proje veya topluluk oylanacak bir yönetişim önerisi oluşturduğunda, yönetişim tokenına sahip olan herkes cüzdanlarında tuttukları tokenların sayısına göre bir ağırlıkla oy kullanabilir.

Bu durum genellikle belirli bir yönetişim tokenına sahip bireysel adreslerin düşük katılımına yol açar. Bunun nedeni, oyların genellikle proje ekibi üyeleri veya “balinalar” gibi büyük miktarda tokena sahip olan az sayıdaki kişiler tarafından kararlaştırılması olabilir. Ayrıca yönetişim tokenına sahip olanların çoğu değeri hakkında basitçe spekülasyon yapabilir ve yönetişim süreciyle hiç ilgilenmeyebilir.

Diğer bir neden ise doğrudan zincir üzerinde oy kullanmanın gas ücretlerine yol açmasıdır; bu da oylarının nispeten daha az ağırlığa sahip olduğunu düşünürlerse gas ödemek istemeyen küçük token sahiplerini caydırabilir. Bununla mücadele etmek için Snapshot gibi zincir dışı çözümler oylama sürecine katılımı artırmanın popüler bir yolu haline geldi.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.