DeFi Nedir?

Dec 22, 2021 1 min read
DeFi Nedir?

Merkeziyetsiz Finans veya DeFi bankaları, kredi birlikleri veya sigorta fonları gibi merkezi kurumlara bir alternatif sunmayı amaçlayan açık finansal ürün ve hizmetleri tanımlayan kapsayıcı bir terimdir.

Pratikte DeFi, internet bağlantısı olan herkese, güvenilir (merkezi) bir kurum tarafından karşılaşacakları kısıtlamalar olmaksızın ödünç alma, borç verme ve alım satım gibi finansal hizmetlere erişme imkanı sağlar.

DeFi yalnızca geleneksel finansa bir alternatif sunmakla kalmıyor, aynı zamanda giderek düşük maliyetli, daha hızlı ve daha esnek ürün ve hizmetler sunarak parayla etkileşim biçimimizi yeniden düşünmemizi sağlıyor.

Bu hizmetlere tipik olarak blok zincir üzerine inşa edilmiş Dapps (merkeziyetsiz uygulamalar) olarak bilinen uygulamalar aracılığıyla erişilebilir. Mayıs 2021 itibariyle yaklaşık 100 platform ile DeFi’de kilitli 130 milyar dolardan fazla para var!

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.