Sharding Nedir?

Jan 27, 2023 2 min read
Sharding Nedir?

Ethereum ağını ölçeklendirmek, tıkanıklıkla mücadele etmek ve ekosistemi daha ucuz ve daha hızlı hale getirmek için çok yönlü bir girişimdir.

Nihai vizyon, bağlı ağların ikinci bir katmanının, tipik olarak rollup’ların, kullanıcı işlemlerinin çoğunu işlemesi, temeldeki Ethereum blok zincirinin ise merkeziyetsiz bir güvenlik garantisi sağlaması ve tüm bunların her şeyin temelini oluşturmasıdır.

Rollup’lar, toplu işlemleri zincir dışı yürüterek ana ağın tıkanıklığını azaltır. Her bir partinin içeriği, Ethereum temel katmanına bildirilir ve böylece proof-of-stake güvenliğini devralırken, meydan okuma dönemleri veya zero-knowledge proof aracılığıyla geçerliliği kanıtlanır.

Rollup’ların artan kapasitesi, ana ağa göre daha düşük işlem ücretleri sunsa da, rollup verilerinin daha verimli entegrasyonu, performansın daha da artmasını sağlayabilir. Ethereum’un kitlesel olarak benimsenmesi için gereken verimi elde etmesi, ana ağdaki verileri işlemek için sharding olarak adlandırılan yeni bir yol gerektirir.

Büyük veritabanlarının işlenmesinde yaygın olarak kullanılan bir teknik, toplam iş yükünü bölmektir. Her biri toplam verilerin yalnızca bir kısmına erişimi olan birden çok parçadan oluşan bir ağ oluşturulur. Her parçanın yalnızca kendisi için mevcut olan verileri işlemesi gerekir ve bu da genel verimi önemli ölçüde artırır.

Ethereum üzerinde, doğrulayıcı node’ların düzenli bloklar içinde blob’lara kaydedilecek olan rollup verilerini okumasına gerek olmadığı bir sharding sürümü uygulanacak. Ancak, ağın güvenliğini korumak için çözümün güvene dayalı olmaması ve "parçalar" arasında doğrulamaya izin vermesi gerekir.

Ethereum'un güvenliği, binlerce bireysel doğrulayıcı arasındaki merkeziyetsizlikten kaynaklanmaktadır. Sharding, ağı etkili bir şekilde daha küçük birimlere bölse de, blobların rastgele örneklenmesi "veri kullanılabilirliğini" kontrol ederek ağ genelinde doğrulamaya izin verir ve genel güvenliği korur.

Sharding, ağa ekstra veri kapasitesi getirecek olsa da, EVM'nin kendisi, başka yollarla doğrulandığından, rollup gruplarıyla ilgili bilgiler içeren blob’ların içeriğini okumaz. İlk aşamada (proto-danksharding olarak bilinir) yalnızca veri kullanılabilirliğini artırmaya odaklanır, ancak gelecekte EVM'nin parçalı yürütmesini de içerecek şekilde ilerleyecektir.

Ölçeklenebilirlik avantajlarına ek olarak sharding, potansiyel doğrulayıcılar için ağa giriş engelini azaltacak ve tüm ağ genelinde katılımı (dolayısıyla güvenlik ve merkeziyetsizliği) artıracaktır.

Bunun alternatifi olan sürekli şişen bir küresel state, doğrulayıcıların bir node’u çalıştırmak için muazzam bir kapasiteye ihtiyaç duyması nedeniyle merkezileşme riskleri ortaya çıkaracaktır.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.