Token Standartları Nelerdir?

Dec 30, 2021 1 min read
Token Standartları Nelerdir?

Ethereum blok zinciri, aynı anda birçok farklı taraf tarafından merkeziyetsiz uygulamaların geliştirilmesini desteklemek için tasarlanmıştır. Bu hizmet ekosisteminin kendi içinde tutarlı olması için belirli gelişim standartlarına sahip olması önemlidir. Bu nedenle Ethereum, üzerinde bulunabilecek token türleri için spesifikasyonlar içerir. En popüler token standartları aşağıda açıklanmıştır.

ERC-20

ERC-20 (Ethereum Request for Comments - 20), 2015’te önerilen bir token standardıdır. Ethereum blok zincirinde değiştirilebilir bir tokenın konuşlandırılabileceği birincil standarttır. Değiştirilebilir kavramı ile, her bir tokenın aynı özellik ve değere sahip başka bir token ile kolayca değiştirilebilmesi özelliğini kastediyoruz. Böyle bir standart, para birimi, oylama, staking vb. için gereken tokenları temsil etmek için idealdir.

ERC-721

ERC-721 (Ethereum Request for Comments - 721) 2018’de tanıtılan bir token standardıdır. Ethereum blok zincirinde değiştirilemez bir tokenın oluşturulabileceği birincil standarttır. Değiştirilemezlik, tokenın kendi başına benzersiz bir değere sahip olduğu ve başka hiçbir tokenla değiştirilemeyeceği anlamına gelir. Böyle bir standart, sanat eseri, piyango biletleri, özel erişim anahtarları vb. gibi tüm tek seferlik nesnelerin temsilinde kullanılır.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.