DeFi'da Opsiyonlar Nasıl Çalışır?

Jan 10, 2022 3 min read
DeFi'da Opsiyonlar Nasıl Çalışır?

Opsiyon, değerini sermaye, emtia, finansal endeks veya para birimi gibi bir dayanak varlıktan alan bir tür finansal türevdir.

Opsiyon sözleşmesi, sahibine gelecekte belirli bir noktada sabit bir fiyattan (“kullanım fiyatı” olarak adlandırılır) bir varlığı satın alma (alım -call- opsiyonları) veya satma (satım -put- opsiyonları) hakkı verir ancak yükümlülük vermez. Vade sonunda opsiyon sözleşmesi varlığın piyasa fiyatına bağlı olarak ifa edilir veya edilmez.

Opsiyonlar, bir yatırımcının fiyatının artacağına inandığı bir varlığa doğrudan yatırım yapmak yerine o varlık üzerinde alım opsiyonları satın alabilmesi açısından riski yönetmesinin bir yoludur. Bu durum, yatırımcının varlığın fiyatındaki potansiyel artıştan kâr elde etmesine ve aynı zamanda sermayesinin çoğunu diğer yatırımlar için kullanmasına (kaldıraç pozisyonundan yararlanarak) olanak sağlar.

Alım opsiyonu satın alan kişi, varlığın fiyatının vade sonunda kullanım fiyatının üzerinde olması üzerine bahse girerek piyasa fiyatına göre indirimli alım yapma imkanına kavuşmaktadır. Satım opsiyonları için bunun tersi geçerlidir; varlığın sahibi, varlığın fiyatının kullanım fiyatının altında olacağını tahmin ederek varlığı piyasa fiyatının üzerinde satabilir.

Genellikle banka gibi bir finans kurumu olan opsiyon “yazarı”, piyasa oynaklığı ve sona erme süresi de dahil olmak üzere opsiyonun koşullarına göre belirlenen bir fiyata (prim) opsiyon sözleşmeleri sunar. Bu risk değerlendirmesi, yazarın kâr elde etmesini garanti etmek için zamanla uygulanan opsiyonlara kaybettiğinden daha fazla prim geliri sağlayan oldukça karmaşık bir süreçtir. Opsiyon sözleşmesinin en güvenli türü, yazarın varlık sahibine, portföyündeki varlıkları satın alma seçeneği sunduğu kapalı bir alımdır.

Opsiyonlar, geleneksel finansta yaygın olarak kullanılmasına rağmen DeFi'de büyük ölçüde yetersiz bir kullanıma sahiptir. Bir bankanın yerine bir akıllı sözleşme otomatik olarak opsiyonlar yazabilir ve bir protokol dahilinde stake edilen varlıklara alım opsiyonları sunabilir.

ETH için bir alım stratejisi sunan StakeDAO'nun Opyn ile ortaklığı DeFi'deki opsiyonlara bir örnektir. Bu strateji, piyasa yapıcılara haftalık alım opsiyonları yazan primler aracılığıyla getiri üretir. Amaç, herhangi bir opsiyon sağlayıcısı gibi, bu alımların kullanılmadan sona ermesi, yani ETH fiyatının kullanım fiyatının altında olması, böylece her hafta mevduat sahipleri için getiri olarak prim biriktirmesidir. ETH'in vade sonunda kullanım fiyatının üzerinde işlem gördüğü ve opsiyonların kullanıldığı haftalarda, ETH'in fiyatındaki artışla birlikte tüm kasanın değerinin artmasıyla kayıplar azaltılır. Bu nedenle strateji, seçeneklerin uygulanıp uygulanmadığına bakılmaksızın her hafta bir kâr sağlayabilir.

DeFi’de, Opyn platformunda teminat olarak kullanıldığı için stratejinin altında yatan ETH mevduatlarından daha fazla getiri elde edilir. Bu getiri alım opsiyonu primleri ile birleştirildiğinde, mevduat sahiplerine yönelik stratejinin APY'sinde daha fazla artışa neden olur.

Örnek

Stratejiye göre, ETH 3.150$’dan işlem görürken kullanım fiyatı 4.000$ olan 1000 ETH için alım opsiyonları satıyor. Alıcıların opsiyonlar için ödediği prim %0,7'dir (7 ETH). Vade sonunda ETH 3.500$’dan işlem görüyor ve opsiyonlar “kazançsız” durumda oluyor. Bu hafta strateji %0,7 getiri sağlamış olur (%36 APY).

Gelecek hafta strateji, ETH 3.500 dolardan'dan işlem görürken ve ek 7 ETH primi (%0.7) alırken, 4.500$’lık kullanım fiyatıyla 1.007 ETH için alım opsiyonları satıyor. Vade sonunda, ETH 4.700$’dan işlem görüyor ve opsiyonlar “kazançlı” durumda. Bu hafta stratejinin karşı taraflarına (piyasa yapıcılara) vade sonundaki uzlaşma fiyatı ile kullanım fiyatı arasındaki farkı ödemesi gerekiyor. Bu durumda 1.007 x (4.700-4.500)/4.700 = 43 ETH (-%4.3 getiri) öder. Bu nedenle, bu hafta boyunca strateji için toplam getiri 7-43 = — 36 ETH'dir (-%3.6). Ancak, konumu ETH fiyat artışından ve kazanılan primden yararlandığı için kullanıcı bu hafta zararda olmaz. USD cinsinden strateji değeri 1.007 x 3.500$ = 3.524.500$' a (1.007–36) x 4.700$ = 4.563.700$' a yükselerek %29'luk bir artışı temsil eder.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.