EVM Nedir?

Jan 27, 2023 2 min read
EVM Nedir?

Ethereum, herhangi bir merkezi otorite olmadan koordinasyon sağlayarak insanların ve kuruluşların değer yaratmasına yardımcı olan küresel, merkeziyetsiz bir ağdır. Bu koordinasyon, finanstan medyaya kadar her şeyi ele alan Dapp'lerin oluşturulmasına olanak tanır.

Peki dağıtılmış bir ağ nasıl çalışır? Ethereum, merkezi bir varlık olmadan işlemleri nasıl işleyebilir ve akıllı kontrat kodunu nasıl yürütebilir? Sanal bir makine aracılığıyla!

Sanal makine fikri yeni bir şey değil; bulut bilgi işlemin yükselişinden önce iş bilgisayarınıza evden giriş yaptığınızı düşünün. Bununla birlikte, Ethereum Sanal Makinesi (EVM) aynı anda birçok yerde bulunur. Sanaldır, çünkü dijital bellek ve onu oluşturan süreçler birçok node’a dağılmıştır. Bu node’ların her biri, Ethereum ağının çalışır durumda kalması için stake edilmiş ETH, elektrik ve bilgisayar donanımı gibi kaynaklara katkıda bulunan ayrı bir bilgisayar veya sunucudur. Ek olarak, node’lar, geçen her blokla ağın durumundaki değişiklikler konusunda fikir birliğine varır.

Bir Sanal Makine (tek tek node’ların donanımının nerede bulunduğundan bağımsız olarak), tipik bir bilgisayar gibi, temel olarak depolama ve hesaplamadan oluşur.

Depolama

Her blok, her adres hakkındaki bilgiyi ve ağın mevcut bakiyesini içerir. Ağ, zaman içinde yeni bloklar üretildikçe ağ etkinliğini yansıtan dağıtılmış bir defter görevi görür. Her yeni blokta, işlemler ve transferler ağın durumunu değiştirir ve bakiyeler buna göre güncellenir.

Hesaplama

İşlemler, tümü EVM tarafından hesaplanması gereken durum değişikliklerini temsil eder. Hesaplar arasındaki ETH transferleri nispeten basit olsa da, daha karmaşık diğer işlemlerin işlenmek için farklı kontratlardan ve adreslerden çeşitli bilgiler alması gerekebilir. Bu hesaplama gücü gas birimleriyle ölçülür ve kullanıcı tarafından işlemlerini gönderirken ETH cinsinden ödenmesi gerekir.

EVM'nin güvenliği, Proof-of-Stake olarak bilinen konsensüs mekanizmasından gelir. İşlemler ve dolayısıyla bunların sonucunda meydana gelen durum değişiklikleri, yalnızca tümü ağın güvenliğinde finansal bir çıkarı olan doğrulayıcıların konsensüsü ile blok zincirine kabul edildiğinde geçerli olur.

Birlikte çalışabilirliği en üst düzeye çıkarmak için, diğer bazı blok zincirleri ve Layer 2'ler EVM uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır, bu da akıllı kontratların ve token standartlarının minimum ek geliştirme çalışmasıyla taşınabileceği anlamına gelir.

EVM, işlevsel bir metafordur - herkesin Ethereum'un küresel olarak yayılmış bilgisayarıyla, tıpkı evlerindeki veya iş yerlerindeki bir bilgisayar gibi etkileşime girmesini sağlar. Bu da bize blok zincirinin tüm politik, sosyal ve ekonomik avantajlarını sağlayan, toplu olarak bir açık dünya bilgisayarını çalıştırma yeteneğidir.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.