Czym jest algorytm konsensusu Proof of Stake (PoS) („Dowód Stawki”)?

Sep 6, 2021 1 min read
Czym jest algorytm konsensusu Proof of Stake (PoS) („Dowód Stawki”)?

Sieć Ethereum zmienia obecnie algorytm konsensusu z PoW na PoS. Czyli zmienia się sposób zabezpieczenia sieci. Zamiast wykorzystywać moc obliczeniową procesorów (chociaż częściowo jeszcze będzie to miało miejsce) algorytm PoS bazuje na lokowanych w sieci tokenach użytkowników. W nagrodę otrzymują oni cykliczne, niewielkie wynagrodzenie. PoS został zaprojektowany tak, aby był znacznie bardziej energooszczędny niż PoW, a także poszerzy możliwości udziału większej ilości osób w wydobywaniu ETH. Głównym zamysłem jest wynagradzanie użytkowników, którzy lokują swoje tokeny w sieci dbając o jej bezpieczeństwo. Dodatkowo górnicy są sprawdzani czy nie próbują nadużyć systemu lub działać na szkodę sieci. W przypadku wykrycia złośliwego lub niedozwolonego zachowania górnik traci część swoich ulokowanych tokenów.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.