Czym jest Łańcuch Bloków (Blockchain)?

Sep 3, 2021 1 min read
Czym jest Łańcuch Bloków (Blockchain)?

Blockchain (łancuch bloków) to technologia, która zyskała popularność w ostatniej dekadzie razem z powstaniem kryptowalut oraz innych cyfrowych dóbr.  Łańcuch bloków, jak sama nazwa wskazuje, to ciąg bloków informacyjnych, które istnieją w sieci komputerów.

Nowe bloki są dodawane do łańcucha przez niektóre komputery tej sieci, a inne komputery weryfikują powstałe bloki używając do tego specjalnych algorytmów.

Kluczową cechą technologii blockchain jest decentralizacja, co oznacza, że żaden komputer czy osoba nie może zmienić już zapisanych informacji w łańcuchu bloków. To daje niejako gwarancję bezpieczeństwa sieci, pozwalając utrzymać niezmieniony zapis informacji w całej sieci. Takie systemy są tworzone, aby nie uzależniać bezpieczeństwa i działania sieci od jednostki. Wręcz przeciwnie, chodzi o stworzenie jak największej sieci powiązanych ze sobą użytkowników.

Technologia ta stanowi podstawę walut cyfrowych. Pomaga ona tworzyć pomaga tworzyć i utrzymywać rzadkie cyfrowe dobra. Stanowi to wyraźny kontrast z typowym rozumieniem danych cyfrowych, gdzie tworzenie kopii rzeczy jest łatwym zadaniem.

Cecha niezmienności sprawia, że technologia ​​blockchain jest odpowiednią technologią do zastosowań finansowych, umożliwiając tworzenie rzadkich zasobów cyfrowych.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.