Czym jest rynek zdecentralizowany?

Sep 3, 2021 1 min read
Czym jest rynek zdecentralizowany?

Rynek kryptowalut jest zazwyczaj zdecentralizowany, co oznacza, że ​​technologia umożliwia uczestnikom bezpośrednie kontaktowanie się ze sobą, zamiast ufać scentralizowanemu organowi takiemu jak bank. Jeśli wszystko działa tak, jak powinno, to ludzie nie muszą znajdować się w tym samym miejscu, aby przeprowadzić transakcję, tzn. wystarczy, że są połączeni z jednym węzłem sieci, który przekaże ich dane. Zdecentralizowany rynek jest dobrym przykładem sieci peer-to-peer (p2p).

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.