Czym jest smart contract (“inteligentny kontrakt”)?

Sep 6, 2021 1 min read
Czym jest smart contract (“inteligentny kontrakt”)?

Główną innowacją, którą Ethereum wprowadziło w stosunku do Bitcoina, jest idea smart contracts. Smart contracts to zestawy instrukcji, które umożliwiają programistom tworzenie nowych i interesujących aplikacji zbudowanych na danej sieci blockchain. Jest to postęp w stosunku do projektu Bitcoina, który pozwalał na dokonywanie w sieci tylko transakcji finansowych między użytkownikami.

Smart contract to rodzaj konta w sieci Ethereum. Oznacza to, że mają saldo i mogą wysyłać transakcje przez sieć. Jednak nie są one bezpośrednio kontrolowane przez użytkownika, ale są tworzone do niezależnego działania w sieci przez osoby, które je programują. Użytkownicy mogą wchodzić w interakcje z inteligentnymi kontraktami, przesyłając transakcje, które wywołują określone pożądane zdarzenia w umowie.Być może największą zaletą smart contracts jest ich automatyczna realizacja bez pośredników. Jest to dodatek do nieufnej i przejrzystej natury technologii blockchain. Wcześniej za każdym razem, gdy konsumenci musieli wchodzić w interakcje z instytucjami finansowymi lub firmami, w dużym stopniu polegali na reputacji takich organów, aby prowadzić interesy w sposób honorowy. Z drugiej strony smart contracts są całkowicie otwarte na weryfikację przez każdego, kto ma dostęp do sieci publicznej (przejrzyste). Można na nich również polegać, że wykonają swój kod bez względu na wszystko, tj. bez potrzeby pośredników lub menedżerów.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.