Czym jest rynek scentralizowany?

Sep 3, 2021 1 min read
Czym jest rynek scentralizowany?

Głównym punktem scentralizowanych rynków jest to, że wszystkie zlecenia są kierowane do jednej centralnej giełdy bez żadnego innego konkurującego organu lub walidatora. Na rynkach scentralizowanych ceny różnych towarów pokazywane na giełdzie są jedynymi cenami, które są dostępne publicznie. Giełda nowojorska jest dobrym przykładem scentralizowanego rynku. Wszystkie oferty (tzn. zlecenia kupna) trafiają na giełdę, gdzie są odpowiednio dopasowywane do zapytania (tzn. zleceń sprzedaży).

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.