Czym jest Bitcoin?

Sep 6, 2021 1 min read
Czym jest Bitcoin?

Bitcoin (BTC) to pierwsza powszechnie znana kryptowaluta, która została wydana w styczniu 2009 roku. Została wynaleziona przez pseudonimową osobę (lub grupę) znaną jako Satoshi Nakamoto. Dla uhonorowania twórcy, najmniejsza jednostka Bitcoina znana jest jako „satoshi”, czyli 0,0000001 BTC. Idee, które zrodziły Bitcoina, można najlepiej zrozumieć z białej księgi (whitepaper) opublikowanej przez Nakamoto, która zawiera słynne już zdanie: „Podstawowym problemem z konwencjonalnymi walutami jest to, że opierają się na zaufaniu. Bankowi centralnemu należy ufać, że nie deprecjonuje waluty, ale historia walut fiducjarnych jest pełna naruszeń tego zaufania”.

Bitcoin działa na algorytmie konsensusu Proof of Work (PoW), co oznacza, że ​​komputery w sieci znane jako „górnicy” wykorzystują swoją moc procesora do rozwiązywania problemów matematycznych i są nagradzane odpowiednią ilością BTC. Górnicy są ważni, ponieważ zapewniają ważność transakcji przechodzących przez sieć.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.