Czym są kryptowaluty?

Sep 3, 2021 1 min read
Czym są kryptowaluty?

Kryptowaluty to równorzędne (p2p/peer-to-peer), cyfrowe aktywa, które działają
w zdecentralizowanych sieciach blockchain.

Podobnie jak dolar amerykański lub inne waluty emitowane przez rząd, możesz używać kryptowalut jako środka wymiany za towary lub usługi w Internecie. Co więcej, coraz większa ilość sklepów stacjonarnych na całym świecie przyjmuje płatności w kryptowalutach. Najczęściej wymienianymi zaletami kryptowalut (w porównaniu z innymi formami waluty) jest ich bezpieczeństwo, poufność danych, szybkość działania/przesyłu i niski koszt ich korzystania.

Oryginalna kryptowaluta, Bitcoin, została uruchomiona w 2009 roku przez pseudoanonimowego programistę Satoshi Nakamoto, prezentując światu pierwszy działający przykład zdecentralizowanej waluty cyfrowej peer-to-peer. Obecnie istnieją tysiące różnych kryptowalut, ale dziś Bitcoin jest nadal największy pod względem kapitalizacji rynkowej.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.