Czym jest Ethereum?

Sep 6, 2021 1 min read
Czym jest Ethereum?

Ethereum to kryptowaluta, która została uruchomiona w 2015 roku. Jest znana jako Ether (ETH) i podobnie jak Bitcoin, korzysta z algorytmu Proof of Work. Ethereum szybko zyskało popularność na całym świecie i jest obecnie największą platformą do obsługi zdecentralizowanych aplikacji. To także miejsce największej aktywności deweloperskiej w przestrzeni. Charakterystycznymi cechami sieci Ethereum są:

  • algorytm konsensusu Proof of Stake
  • oraz zdolność do obsługi smart contracts (“ inteligentnych kontraktów”).
Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.