Czym jest algorytm konsensusu Proof of Work („Dowód Pracy”)?

Sep 3, 2021 1 min read
Czym jest algorytm konsensusu Proof of Work („Dowód Pracy”)?

W przypadku walut emitowanych przez rząd (waluty fiducjarne), takich jak USD lub EUR, organ centralny, taki jak rząd lub bank, jest odpowiedzialny za śledzenie całej waluty w obiegu, upewniając się, że osoby trzecie nie mogą emitować nowej waluty.

Dzięki Bitcoin’owi i innym kryptowalutom górnicy zastępują rolę banku centralnego, zabezpieczając sieć i upewniając się, że żadne nowe monety nie są emitowane lub że istniejące nie są wydawane podwójnie. Górnicy to uczestnicy łańcucha bloków, którzy wnoszą zasoby do sieci, takie jak moc obliczeniowa (CPU), aby pomóc w utrzymaniu ciągu bloków i zawartych w nich transakcji. Robią to, rozwiązując złożone zagadki matematyczne, weryfikując autentyczność transakcji (ponieważ ktoś musiał wydać na to rzeczywiste zasoby). W miarę wydobywania każdego nowego bloku generowana jest niewielka, nowa kwota waluty, która służy jako nagroda dla górników za ich pracę/zasoby.

Opisany powyżej mechanizm jest formalnie znany jako Proof of Work (PoW) i powszechnie znany jako Mining. Podczas gdy PoW był jednym z najwcześniej wdrożonych rodzajów wydobycia, istnieje wiele innych, takich jak Proof of Stake (PoS) i Proof of Elapsed Time (PoET).

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.