Merkeziyetsiz Pazar Nedir?

Nov 24, 2021 1 min read

Kripto para piyasası tipik olarak merkezi olmayan bir yapıya sahiptir. Bu teknolojinin katılımcıların banka gibi merkezi bir otoriteye güvenmek yerine doğrudan birbirleriyle iletişim kurmasını sağladığı anlamına gelir. Her şey olması gerektiği gibi çalışıyorsa, insanların bir işlemi gerçekleştirmek için aynı yerde olmaları gerekmez. Sadece verilerini iletecek bir ağa bağlanmaları gerekir. Merkeziyetsiz pazar, aracısız ağa iyi bir örnektir.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.