Merkeziyetsiz Ağ Nedir?

Nov 24, 2021 1 min read
Merkeziyetsiz Ağ Nedir?

Merkezi ağlar, ağın her türlü kontrolüne sahip olan tek bir otoriteye (örneğin özel bir şirket veya hükümet) güveni gerektirir. Bu otorite, sansürleme, trafik akışını manipüle etme ve hatta sisteme erişimi tamamen kısıtlama gücüne sahiptir.

Tüm bu faktörler, merkezi bir ağın kullanımının kullanıcıların otoriteye olan güvenlerini sağlamalarını gerektirdiği anlamına gelir.

Merkeziyetsiz ağlarda merkezi bir otorite yoktur, tek bir varlık diğerlerinden daha fazla kontrol sahibi olmaz. Tek bir kontrol noktasının olmaması, saldırı, manipülasyon veya beklenmedik bir arıza süresinin sonuçlarına karşı çok daha dirençli oldukları anlamına gelir. Güç, merkezi bir otoriteye güvenmek zorunda kalmadan, ağın güvenli kalmasını sağlamak için hileye ve komploya karşı koruyan birçok katılımcıya dağıtılır.

Blok zincirleri doğaları gereği merkeziyetsiz ağların iyi örnekleridir. Fikir birliği mekanizmaları (Proof of Work veya Proof of Stake gibi) sayesinde hiçbir varlık ağları güvence altına almak ve doğrulamak için sistemi bir bütün olarak etkileme gücüne sahip olmaz.

Merkeziyetsiz blok zinciri ağları, merkezi otoriteye güvenmeye gerek duymadan serbestçe transfer, alım satım veya yatırım yapılabildiği için kripto paraların kullanımı için mükemmel bir altyapıdır.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.