Blok Zincir (Blockchain) Nedir?

Nov 24, 2021 1 min read
Blok Zincir (Blockchain) Nedir?

Blok zincir, kripto para birimlerinin ve diğer dijital varlıkların yükselişiyle birlikte son on yılda popülerlik kazanan bir teknolojidir. Blok zincir, adından da anlaşılacağı gibi bilgisayar ağında bulunan bilgi bloklarının sürekli canlı kalan bir listesidir. Bazı bilgisayarlar tarafından periyodik olarak listeye yeni bloklar eklenir ve diğer bilgisayarlar özel algoritmalar kullanarak bunu doğrular.

Blok zincirlerin temel özelliği merkeziyetsiz olmalarıdır. Yani hiçbir bilgisayar veya aktör “zincirde” depolanan olayların kaydını değiştiremez. Bu özellik tüm ağda değişmez bir kaydın korunmasını sağlayarak onlara güçlü bir güvenlik garantisi verir. Sistem tasarımı tek bir otoriteye bağlı olmama amacıyla inşa edilmiştir. Sorumluluk bir grup katılımcı arasında paylaştırır.

Blok zincirler, sınırlı sanal varlıkların yaratılmasına ve korunmasına yardımcı olduklarından dolayı dijital paranın temelini oluşturma konusunda özellikle faydalılardır. Bu teknoloji, bir şeylerin kopyalarını çıkartan tipik dijital veri anlayışıyla taban tabana zıttır.

Değişmezlik özelliği, blok zincirleri finansal uygulamalar için oldukça uygun bir teknoloji haline getirerek sınırlı dijital varlıkların yaratılmasını sağlar.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.