Birlikte Çalışabilirlik Nedir?

Dec 30, 2021 1 min read
Birlikte Çalışabilirlik Nedir?

Birlikte çalışabilirlik, farklı blok zinciri ağlarının birlikte çalışabilmesini sağlamayı amaçlayan teknoloji ve projeleri ifade eden kapsayıcı bir terimdir. Amaç, potansiyel olarak çeşitli yerel varlıklar, fikir birliği algoritmaları ve token standartları üzerinde çalışan çeşitli ağların (Bitcoin ve Ethereum arasında olduğu gibi) arasında sürekli bir finansal deneyim oluşturmaktır. Kripto para birimlerinin küresel bir ölçeğe ulaşması ve geleneksel finansa gerçekçi bir alternatif oluşturması açısından çok önemlidir.

Blok zincirlerini birlikte çalışabilir hale getirme girişiminde dikkat edilmesi gereken en önemli şey merkeziyetsizlik özelliğidir. Merkeziyetsizlik, kripto para birimlerinin temelidir ve bugünkü merkezi ekonomik sistemlerinin sorunlarının geleceğe taşınmamasını sağlar. Pratikte, birlikte çalışabilirlik çözümleri sunan kuruluşlar, sistemlerini merkeziyetsiz ve demokratik tutmaya bağlı kaldığını iddaa ediyorsa dikkatli olmalıyız. Blok zincirleri arasında iletişimi sağlayan ve iyi performans gösteren sistemler oluşturmak nispeten kolaydır ancak yalnızca birkaç merkezi otoritenin onayına dayalı olarak çalışırlar.

Blok zinciri birlikte çalışabilirliği üzerinde çalışan proje örnekleri arasında Polkadot, Loom ve Cosmos sayılabilir.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.