Layer 2 Nedir?

Dec 30, 2021 1 min read
Layer 2 Nedir?

Layer 2, Ethereum blok zincirinin kullanımını ölçeklendirmeye adanmış projelerin alanına verilen genel addır. Bildiğiniz gibi Ethereum, merkeziyetsiz ve eşler arası bir blok zinciri ağıdır. Bununla birlikte Ethereum’un açık ve güven gerektirmeyen özellikte olması ağın çok hızlı olmasını veya aynı anda birçok kişiye hizmet verebilmesini engelliyor. Büyük ölçüde nedeni, çok sayıda varlığın (yani madencinin) doğrulamaya dahil olmasından dolayı ağın performansını iyileştirmenin çok daha zor olmasıdır. Pratikte Ethereum 1.0 ağı şu anda saniyede yalnızca yaklaşık 30 işlemi destekleyebiliyor; bu sayı büyük ölçekli bir sistemin gerektirdiğinden çok daha küçüktür.

Layer 2, ana Ethereum blok zincirindeki işlemleri iyileştirebilecek çözümlere odaklanır. Bu çözümler, güvenlik özelliklerini korumak ve geçerliliklerini kanıtlamak için hala ana zinciri kullanan yeni mekanizmalar sunarlar. Layer 2 çözümlerine örnek olarak Rollups, State Channels, Plasma ve Sidechains verilebilir.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.