Dapp Nedir?

Nov 24, 2021 1 min read
Dapp Nedir?

Bir Dapp (veya merkeziyetsiz uygulama), Ethereum blok zinciri gibi merkeziyetsiz ağda bulunan akıllı sözleşmelerin üzerine inşa edilmiş uygulamadır. Dapps, iş süreçlerinin tüm mantığını içeren akıllı bir sözleşmeyi blok zincirde yayınlayıp ardından sözleşmelerin üstünde yer alan ve deneyime hizmet eden bir önyüz oluşturarak çalışır.

Geleneksel uygulamaların, bulutta depolanan ve tarafların tam kontrolünde olan özel, merkezi sunuculara bağlı bir önyüzü vardır. Bu sunuculardaki faaliyetler herkesin göremeyeceği bir şekilde gizlenir ve kimsenin bilgilerin içerde nasıl işlendiğine dair bir fikri olmaz.

Öte yandan bir dapp, arka planda nasıl çalıştığı konusunda radikal bir şeffaflık sunar (özel sunucuların aksine akıllı sözleşmeler). Şeffaflık, kullanıcıların tam olarak neye dahil olduklarını bilmelerini sağlar. Bir Dapp geliştiricisi akıllı sözleşmesini yayınladıktan sonra, blok zincirinin açık doğası gereği, sözleşme herkes tarafından erişilebilir. Bu sayede diğer geliştiricilerin kendi önyüzlerini oluşturma, orijinal dapp’in akıllı sözleşmesinin sunduğu deneyimi geliştirme veya değiştirme imkanı oluşur.

Dapp’ler ayrıca gizlilik (hiçbir kullanıcının gerçek kimliğini paylaşması gerekmez) ve sansür direnci (ağdaki hiçbir varlık dapp’i başkaları için engelleyemez) konusunda büyük faydalar sunar. Bununla birlikte, tüm bu avantajların yanında bir sınırı da vardır. Dapp’ler, merkeziyetsiz tasarımı nedeniyle merkezi ağlardan çok daha yavaş hareket eden blok zincirlerin ağ performansları açısından sınırlıdır.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.