Anahtarlar ve Adresler Nasıl Çalışır?

Dec 15, 2021 1 min read
Anahtarlar ve Adresler Nasıl Çalışır?

Adres, blok zincir ağında token alabilen, depolanabilen ve gönderebilen benzersiz bir yapıdır. Her adres iki bölümden oluşur: genel anahtar (public key) ve özel anahtar(private key).

Bir e-posta adresi gibi çalışan genel anahtar para almak için başkalarıyla güvenle paylaşılır; özel anahtar ise bir şifreye benzer. Hassastır ve gizli tutulması gerekir. İişlemleri onaylayıp para gönderme yetkisine sahiptir.

Her açık anahtar ve özel anahtar çifti, yukarıda açıklanan şekilde çalışmalarına izin veren özel bir şifreleme algoritması ile birbirine bağlanır. Hatırlanması çok zor olabilen, anlaşılmaz harflerden ve rakamlardan oluşan uzun bir dizi gibi görünür. Bu güvenlik yapısı nedeniyle cüzdan kullanmak faydalıdır.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.