DAO Nedir?

Dec 22, 2021 1 min read
DAO Nedir?


DAO (Decentralized Autonomous Organization – Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon), temel olarak yerelleşme ve demokrasi ideallerini temel alarak toplulukların değer yaratmak ve değeri paylaşmak için internette bir araya gelebileceği yeni bir yoldur. İdeal olarak organizasyon, hükümet gibi merkezi bir gücün etkisi altında çalışmak yerine açık bir platformda (blok zincir gibi) şeffaf bir şekilde kodlanmış kurallar üzerinde çalışır.

Stake DAO, küçük bir grubun topluluğa dönüşmesine dair harika bir örnektir. Protokol için önemli kararlar zamanla topluluk tarafından verilecektir. Gelişmenin devam etme açısından DAO üyeleri katkıda bulunmakta özgürdür.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.