Merkeziyetsiz Borsa Nedir?

Dec 22, 2021 1 min read
Merkeziyetsiz Borsa Nedir?

Hem geleneksel pazarlarda hem de kriptoda, merkezileştirilmiş borsalar emir defteri modeli aracılığıyla çalışır. Bu model, alıcının veya satıcının bir emir yayınladığı ve daha sonra bu emrin bir başkasının karşı alım/satım emri ile doldurduğu zaman yürütüldüğü anlamına gelir. Bu sistem yalnızca merkezi borsalar piyasa yapıcıları, yani her zaman belirli bir fiyattan almayı veya satmayı kabul eden (ve alış-satış fiyatı arasındaki farktan dolayı para kazanan) kuruluşları kullandığı için iyi çalışır. Piyasa yapıcılar olmadan bir borsa yeterince likit olamaz çünkü bir emrin gerçekleşmesi çok uzun zaman alır.

Öte yandan merkeziyetsiz borsaların (Decentralised Exchanges - DEX’ler) farklı şekilde çalışması gerekir. Blok zincirinde bir emir defteri modeli uygulamak (örneğin Ethereum’da) her işlemin bir gas ücretine mal olması ve emir defteri değişiminin çok sayıda emir verme (birçoğu doldurulmakla bitmiyor) yeteneğine dayanması nedeniyle pratik olmayacaktır.

Bu kısıtlamaları göz önünde bulundurarak, bugün sahip olduğumuz en popüler iki DEX türü, Merkezi Limit Emir Defterleri (Central Limit Order Books - CLOB’ler) ve Otomatik Piyasa Yapıcılardır (Automated Market Makers - AMM’ler).

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.