Wrapped Token Nedir?

Jan 19, 2022 1 min read
Wrapped Token Nedir?


Wrapped token, değeri başka bir kripto para birimine 1:1 oranında sabitlenen bir tür kripto para birimidir. Wrapped tokenları, bir blok zinciri ağında oluşturulan para birimini farklı bir blok zinciri ağına taşımamız ve taşınan zincirde işlem yapmamız gerektiğinde kullanılır. Bu deneyim, farklı blok zinciri ağlarının kullanıcılarına ağlar arasında çalışma ve daha geniş finansal tecrübe ile sahip olma olanağı sağladığı için büyük bir avantajdır.

Wrapped token, orijinal para birimini kendi yerel ağında bir akıllı kontratwrapleyerek” veya kilitleyerek çalışır. Ardından, bu para biriminin kilitlenmiş versiyonu olarak bilinen eşdeğer bir temsili, bulunmak istendiği yerde ikinci blok zinciri ağında oluşturulur. Orijinal para birimini wrapleme ve yeni, wraplenmiş para birimini oluşturma sürecinin tamamı halka açık olan akıllı sözleşmelerle gerçekleştirilir. Bu tür akıllı sözleşmeler, herhangi bir tür kişi veya kuruluş (DAO gibi) tarafından yayınlanabilir.

Unwrap, wrapleme işleminin tersi sırayla gerçekleştirilir. İlk olarak, wraplenen tokenların ikinci blok zincirinde yakılması istenir. Yakma doğrulandıktan sonra, ilk blok zincirindeki wrapleyen akıllı sözleşmedeki orijinal token sahibinin adresine gönderilir. Wrapleme ve yakma işlemleri son derece hassastır çünkü buradaki bir hata aynı varlıkların sirkülasyona eklenmesine yol açabilir. Bu tür bir tekrarlama, tıpkı sahte banknotların basılmasının bir ülkenin ekonomik sistemine zarar vermesi gibi, tokenların da değerini ve güvenini büyük ölçüde azaltabilir ve kullanışlılığını azaltabilir.

Wraplenmiş bir token örneği, WBTC’dir. WBTC, Ethereum blok zincirindeki Bitcoin’in wraplenmiş versiyonudur. Wrapleyici, aynı adı taşıyan bir DAO’nun eseridir.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.