Liquid Lockers Nedir?

Jun 23, 2022 2 min read
Liquid Lockers Nedir?

Likidite Havuzları, DeFi'ın önemli bir parçasıdır. Kripto projeleri için, kendi tokenlarını tutan likidite havuzları büyük ilgi görmektedir.

Projenin tokenları için devamlı likidite, bir girişimin ne kadar iyi olduğunun önemli bir göstergesidir. Bu da, projeleri sahip oldukları yönetişim tokenlarının miktarını ve dolayısıyla oyları en üst düzeye çıkarmaya zorlar. Ardından, ilgilendikleri havuzlara ödüller vererek teklifleri lehlerine çevirebilirler. Bu nedenle, söz konusu havuzlarda Likidite Sağlayıcılarından bir eylemde bulunmayı ve tokenlarının likiditesini artırmayı umarlar.

Tüm bu nedenlerle projeler, teşvikler karşılığında token sahiplerinden yönetişim tokenları satın almaya isteklidir.

Sıradan kullanıcılar daha sonra iki seçenekle karşı karşıya kalır. Oylarını tutmak ve havuzu barındıran protokolde vanilla yönetişimi uygulamak. Veya daha fazla kazanç karşılığında oylarını başka projelere satmak.

Ek olarak, protokoller genellikle kullanıcıların oylarını geleneksel şekilde kullanabilmeleri için uzun süreler - aylar hatta yıllar boyunca - platformlarında yönetişim tokenlarını kilitlemelerini gerektirir. Bu da yönetişim tokenlarını illiquid hale getirir - çünkü bunlar kolayca taşınamaz ve satılamaz.

Stake DAO tarafından Liquid Lockers Nedir?

Liquid Lockers, kullanıcıların yukarıda karşılaştıkları ikilemi çözmeyi amaçlayan bir üründür. Buradaki fikir, yönetişim tokenları üzerinde tam oy haklarını sağlarken daha kısa kilitleme süreleri gerektirerek likidite azlığının giderilmesine yardımcı olmaktır.

Liquid Lockers kullanıcıların Curve için veCRV gibi protokol yönetişim tokenlarını yatırabilecekleri akıllı kontratlardır. Karşılığında, bir dizi başka teşvikle birlikte bir Stake DAO türevi - bu durumda, sdCRV - alırlar. Aynı zamanda, Curve için oylarını kullanmak amacıyla yatırılan veCRV'lerini kullanabilirler.

Böylece, kullanıcılar kazanç ve yönetişim arasında seçim yapmak zorunda kalmazlar. Artan kazançlar için oylarını bribe şeklinde satabilirler, elbette bu bir tercihtir. Kullanıcılar daha sonra kazançlarını en üst düzeye çıkarırken Stake DAO ile etkileşime girerek birçok protokol için yönetişime katılım sağlayabilirler.

💡 Liquid Lockers, yönetişim tokenlarının sermaye verimliliğini korurken tokenlar için mümkün olan en fazla verimi elde eder.

Bu ürünü Stake DAO platformuna bağlayan nihai fikir, oy-emanetli tokendır. veSDT, Stake DAO'nun yerel yönetişim tokenıdır. Çeşitli protokollerin Liquid Lockers'a tahsis edilen ödüller gibi topluluk meseleleri bu şekilde kararlaştırılır.

Liquid Lockers ve veSDT, Stake DAO'yu önde gelen bir meta-yönetişim platformuna dönüşecek şekilde konumlandırıyor. Kullanıcıların kazanç kapasitelerini korurken ilgilendikleri tüm protokollerini yönetebilecekleri pozisyona adım adım yaklaşıyor.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.