Geleneksel finansta, özel şirketler müşterilerinin fonları üzerinde kontrole sahiptir ve çoğu zaman şeffaflıktan uzaktır. Bunun aksine, DeFi projeleri genellikle tüm kullanıcıların karar verme sürecine katılmasına izin veren bir DAO tarafından yürütülür.

Bunu yapabilmesi, birçoğu hala devam eden bir çalışma olan çeşitli tokenlaştırılmış yönetişim modelleri ile mümkün olmaktadır. Aşağıdaki makaleler, DeFi yönetişim yöntemlerinin temellerini incelemektedir. Makaleleri okuyun ve aşağıdaki testimizi çözün!

1. DAO Nedir?

DAO (Decentralized Autonomous Organization – Merkeziyetsiz Otonom Organizasyon) blok zinciri ağlarının şeffaflığı ve üçüncü parti güven gerektirmeyen doğası ile desteklenen yeni bir proje yürütme yoludur. DAO'nun akıllı sözleşmelerinde depolanan fonlar üzerinde hiç kimsenin kontrolü yoktur ve herkes projeye katkıda bulunmakta özgürdür.

What is a DAO?
A DAO, or a Decentralised Autonomous Organisation, is basically a new way of how communities can come together to create and share value on the internet, while being rooted in the ideals of decentralisation and democracy. The organisation itself, ideally, works on rules that are transparently encode…

2. DeFi’da Yönetişim Nasıl Çalışır?

DeFi'da resmi olmayan topluluk geri bildirim oturumlarından zincirleme oylamaya kadar çok çeşitli yönetişim uygulamaları mevcuttur. İyileştirme Önerileri, DAO içinden veya doğrudan topluluk üyelerinden gelebilir ve bir fikir yeterli desteği alırsa bir oylama yapılır.

DeFi’da Yönetişim Nasıl Çalışır?
Kullanılan teknolojinin doğası göz önüne alındığında blok zinciri alanı, merkeziyetsizlik kavramına çok değer verir. Güç ve sorumluluğun mümkün olduğunca geniş bir şekilde dağıtılması gerektiği fikri, birçok DeFi platformunda karar vermeye kadar uzanan kilit bir kavramdır. DAO yapısında “yönetim kur…

3. Yönetişim Tokenları Nedir?

Yönetişim tokenları, kullanıcıların oylama sürecine katılmasına izin verir ve başka faydalar da sağlayabilir. Temsil ettikleri etki göz önüne alındığında, bu tokenlar önemli parasal değere sahip olabilir. Oylar genellikle bir kullanıcının elindeki token miktarına göre ağırlıklandırılır ve bu da genellikle daha küçük miktarda tokena sahip olanlar açısından düşük “seçmen katılımına” yol açar.

Yönetişim Tokenı Nedir?
Blok zinciri tabanlı tokenların birçok işlevi vardır; bazıları yalnızca dijital paradır, bazıları bir varlık havuzunun payı üzerinde hak iddiası olarak kullanılır ve bazıları da dijital mülkü temsil eder. Topluluğunun projenin karar verme sürecine katılmasını isteyen birçok DAO da tam olarak bu amaç…

4. Tokenomik Nedir?

Tokenların zaman içinde dağıtılma ve yayılma şekline tokenomik denir ve DeFi genelinde çok çeşitli modeller bulunur. Tokenomik, projenin iyiliği ile ilgili çıkarları olan sadık bir topluluk oluşturmak için yönetişim tokenları söz konusu olduğunda özellikle önemlidir.

Tokenomik Nedir?
Geleneksel ekonomide, merkez bankaları bir para biriminin para politikasından sorumludur. Çoğu durumda, oldukça istikrarlı, yerleşik bir para birimi ile çalışma eğilimindedirler ve ekonomi içinde sürdürülebilir büyümeyi teşvik etmeye çalışırlar. Bu teşvik para arzının yönetilmesiyle yapılır; para ba…

5. veToken Nedir?

(Vote-escrowed - Oy Emanetli) veToken'lar, kullanıcıların oy vermek için tokenlarını belirli süreler boyunca kilitlemelerini gerektiren belirli bir tokenomik modelinden gelir. Bu, protokolle uzun süreli bir bağlantı oluştururken aynı zamanda finansal faydalar sağlar. Bireysel kullanıcıların yanı sıra veToken'lar, DeFi'ın temel özelliklerinden biri olan birleştirilebilirliği teşvik eden birbiri üzerine inşa edilen diğer projeler için de değerlidir.

veToken Nedir?
DeFi’daki birçok proje, kullanıcılarının yönetişim sürecine katılmasına izin veren yönetişim tokenları çıkartır. Yönetişim tokenları, platformun kazançlarını dağıtmanın bir yolu olarak da işlev görebilir, temel kazançlara dayalı olarak zaman içinde değer artışı sağlamak için de kullanılabilir. Bu t…

Özet

DAO'lar, açık bir organizasyona katkıda bulunma isteği ile bir projeye katılımı demokratikleştirmenin bir yoludur. DAO yönetişimi basit bir önermedir ancak sayısız farklı uygulamaya öncülük eder. Güçlü tokenomik ve anlamlı yönetişim arasındaki denge ince bir çizgidir ve DeFi projeleri ideal bir model arayışı için sürekli deneyler yapmaktadır.

Test

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.