Ano ang Angle Protocol?

Sep 23, 2022 2 min read
Ano ang Angle Protocol?

Ang stablecoin market sa DeFi ay labis na pinangungunahan ng mga produktong nakabatay sa USD. Dahil sa kahalagahan ng Foreign Exchange bilang pinakamalaking market sa tradisyonal na pananalapi, ang isang magandang seleksyon ng mga tokenized na fiat currency ay malamang na maging isang pangunahing rason sa paglago ng DeFi sa hinaharap.

Bukod pa rito, ang USD-denominated status quo ng DeFi ay lumilikha ng panganib para sa malaking bahagi ng mga user mula sa ibang lugar, na napapailalim sa volatility ng mga halaga ng palitan kapag nag-cash-out sa fiat upang bayaran ang kanilang renta, mga singil, atbp.

Ang Angle Protocol ay naglalayong tumulong sa pagbuo ng non-USD na layer  para sa DeFi, na nagpapataas ng on-chain offering ng fiat currency. Sa kasalukuyan, nag-aalok ito ng first liquid, desentralisado, Euro-pegged stablecoin, agEUR, at mga planong maglunsad ng iba pang mga currency sa hinaharap.

Ang agEUR ay isang over-collateralized na stablecoin, ibig sabihin ay may higit na halaga ang pagsuporta sa stablecoin kaysa sa mga emitted tokens. Pinoprotektahan nito ang posibilidad ng isang "bank run" na sitwasyon, dahil palaging may sapat na collateral na magswap para sa bawat token.

Gayunpaman, pinapalaki rin ng disenyo ng agEUR ang capital efficiency sa pamamagitan ng pagpapahintulot para sa mga swaps na walang slippage sa pagitan ng token at collateral sa isang 1:1 na ratio sa lahat ng oras. Tinitiyak din nito na ang peg ay maaaring mapanatili sa pamamagitan ng 3rd party na arbitrasyon, sa halip na sa pamamagitan ng mga aksyon ng mismong protocol.

Pati na rin ang produkto ng stablecoin, ang Angle ay ang unang protocol na nag-aalok ng on-chain leverage sa mga rate ng Foreign Exchange sa pamamagitan ng perpetual futures (hanggang 100x) at nagbibigay-insentibo sa mga user na magbigay ng liquidity sa pagitan ng agEUR at dollar-backed stablecoins. Ang dalawang produktong ito ay ang mga pinagmumulan ng mga karagdagang pondo na nagpapanatili sa produktong agEUR na over-collateralized. Plano din ng Angle na isama ang agEUR na paghiram sa pabagu-bagong collateral sa malapit na hinaharap.

Ang mga gumagamit nito ay tumatanggap ng yield sa anyo ng ANGLE token ng proyekto, na maaari namang i-lock para sa vote-escrowed veANGLE. Ang veANGLE ay hindi naililipat, ngunit nagbibigay-daan para sa mga may hawak na bumoto sa mga governance matters pati na rin ang kanilang opinyon sa pagpapalabas ng mga reward sa ANGLE.

Sa likod ng mga eksena, ang Angle ay nagpapahiram din ng isang bahagi ng collateral nito sa pamamagitan ng mga protocol gaya ng Compound at Aave, na bumubuo ng karagdagang kita na muling ibinabahagi bilang mga insentibo sa mga may hawak ng veANGLE at LP.

Maaaring ideposito ng mga ANGLE holder ang kanilang mga token sa Liquid Locker ng Stake DAO, na tumatanggap ng sDANGLE bilang kapalit. Ang staking ng sDANGLE ay nagdudulot ng maraming benepisyo: maximum na protocol APR, mga bayarin sa platform (5% na bayad sa pagganap sa mga diskarte sa ANGLE), at mga insentibo sa SDT, pati na rin ang pinalakas na kapangyarihan sa pagboto sa ANGLE. Maaaring ipalit muli ang sDANGLE anumang oras sa pamamagitan ng factory pool ng sDANGLE-ANGLE sa Curve. Nag-aalok din ang Stake DAO ng isang stratehiya na binuo sa ibabaw ng pool ng USDC-agEUR ng Angle Protocol, mga singil sa kita batay sa dami ng kalakalan at pati na rin ang mga karagdagang reward sa ANGLE.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.