Mga NFT sa Pananalapi

Oct 5, 2022 2 min read
Mga NFT sa Pananalapi
💡
Ang artikulong ito ay bahagi ng isang curated learning journey sa NFT Basics.

Habang ang mga cryptocurrency at mga NFT ay nagbabahagi ng parehong pinagbabatayang teknolohiya, ang makabuluhang overlap sa utility ay umiiral sa pagitan ng dalawa. Ang dalawang klase ng mga blockchain-based token ay maaaring gamitin kasabay ng isa't isa sa mga mapag-imbentong paraan upang mag-alok ng mga mas kumplikadong financial offerings sa mga DeFi user.

Ang isa sa mga gamit ng mga NFT ay ang paraan  kung saan ito ay kumakatawan sa mas kumplikadong mga posisyon sa pamumuhunan. Ang concentrated liquidity LP token ng Uniswap V3 ay isang halimbawa nito, na kumakatawan sa liquidity na inaalok lamang sa isang partikular na hanay ng mga presyo, na tinukoy sa loob ng metadata ng token. Ang isa pang halimbawa ay bilang isang vault o locker upang maghawak ng mga token sa ilalim ng timelock, o iba pang mga nako-customize na kundisyon. Ito ay maaaring gamitin bilang isang trustless na paraan upang ipamahagi ang mga token sa mga miyembro ng koponan o mga naunang namumuhunan, o para sa paggawa ng mga derivatives (gaya ng mga opsyon) na maaaring i-trade nang hindi naaapektuhan ang presyo ng pinagbabatayang asset.

Ang mga high-value na NFT na kumakatawan sa artwork o na bahagi ng isang koleksyon ay maaari ding gamitin bilang mga asset sa loob ng DeFi, halimbawa sa pamamagitan ng paggamit ng kanilang halaga bilang collateral para sa isang loan. Ang mga non-fungible na likhang sining ay maaari ding "fractionalised" kung saan ang mga ito ay naka-lock sa isang smart contract at nahahati sa maraming piraso (fungible ERC-20 token) upang i-trade at ispekulasyon tulad ng mga cryptocurrencies.

Sa wakas, ang mga NFT ay maaaring kumilos bilang isang access token sa mga premium na diskarte o sa mga boosted yields, tulad ng sa Stake DAO. Pati na rin ang pagbili at pagbebenta sa secondary market, ang mga NFT ay maaaring makuha sa pamamagitan ng pag-stake ng mga governance token sa platform ng Stake DAO, sa katumbas ng DeFi ng isang loyalty program. Depende sa class at rarity ng token na pinag-uusapan, ang pagkakaroon ng Stake DAO NFT ay nagbibigay sa may-ari ng bahagi ng bonus na lingguhang reward sa ibabaw ng anumang regular na ani na nabuo sa platform. Ang mga may hawak ay maaari ring mag-access ng isang sopistikado at high yield arbitrage strategy na hindi bukas sa pangkalahatang publiko.

Habang mas nagiging kumplikado at sopistikado ang mga blockchain-based finance, ang paggamit ng mga NFT bilang mga tokenised na instrumento sa pananalapi ay lalawak upang punan ang maraming mga bagong use-cases. Kung paanong umiiral ang mga naililipat na kontrata at kasunduan sa tradisyunal na pananalapi, pupunan ng mga NFT ang maraming katulad na tungkulin sa loob ng DeFi bilang isang paraan upang ipagpalit ang mas intricate na mga produktong pinansyal.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.