Ano ang mga Liquid Locker?

Feb 18, 2023 2 min read
Ano ang mga Liquid Locker?
💡
Magtungo sa aming Liquid Lockers para ilabas ang buong potensyal ng veTokens na may Stake DAO.

Ang Liquidity Pool ay isang mahalagang bahagi ng DeFi. At para sa mga proyekto ng crypto, ang mga liquidity pool na may hawak ng sarili nilang mga token ay may matinding interes.

Ang patuloy na liquidity para sa mga token ng proyekto ay isang kilalang tagapagpahiwatig ng kalusugan nito bilang isang negosyo. Itinutulak nito ang mga proyekto na i-maximize ang halaga ng mga governance token na hawak nila, at samakatuwid, ang mga boto. Pagkatapos, makakapagbigay sila ng mga panukala na pabor sa kanila sa pamamagitan ng pag-secure ng mga gantimpala sa mga grupo ng kanilang interes. Dahil dito, umaasa silang makaakit ng aktibidad mula sa mga Liquidity Provider sa nasabing mga pool, na magpapahusay sa liquidity ng kanilang token.

Kaya naman, ang mga proyekto ay handang bumili ng mga governance token sa iba pang mga may hawak kapalit ng iba pang mga insentibo.

Samakatuwid, ang mga common users ay nahaharap sa dalawang pagpipilian. Panatilihin ang kanilang mga boto at magsanay ng vanilla governance sa protocol na nagho-host ng pool. O, ibenta ang kanilang mga boto sa ibang mga proyekto kapalit ng mas maraming kita.

Bukod pa rito, karaniwang hinihiling ng mga protocol sa mga user na i-lock ang mga governance token sa kanilang mga platform sa mahabang panahon — buwan hanggang taon — upang magamit ang kanilang mga boto sa tradisyonal na paraan. Ginagawa nitong illiquid ang mga governance token  — dahil hindi sila madaling ilipat at ibenta.

Mga Liquid Locker ng Stake DAO

Ang Liquid Locker ay isang produkto na nilalayong lutasin ang problemang kinakaharap ng mga user sa itaas. Ang ideya ay tumulong sa paglutas ng illiquidity, sa pamamagitan ng pag-aatas ng mas maiikling tagal ng lock, habang pinapagana pa rin ang buong kapangyarihan sa pagboto sa mga governance token.

Ang mga Liquid Locker ay mga smart contract kung saan maaaring magdeposito ang mga user ng mga governance token sa protocol, gaya ng veCRV para sa Curve. Bilang kapalit, nakakatanggap sila ng Stake DAO derivative — sa kasong ito, sdCRV — kasama ng maraming iba pang insentibo. Habang, sa parehong oras, maaari din nilang gamitin ang kanilang idineposito na veCRV upang gamitin ang kanilang mga boto para sa Curve.

Kaya, hindi pinipilit ang mga user na pumili sa pagitan ng mga kita at pamamahala. Maaari pa rin nilang ibenta ang kanilang mga boto para mas mataas na kita sa anyo ng mga suhol, ngunit kung tahasan nilang pipiliin na gawin ito. Magagawa ng mga user ang pamamahala para sa maraming protocol sa pamamagitan lamang ng pakikipag-ugnayan sa Stake DAO — habang pinapalaki ang kanilang mga kita.

💡
Liquid Lockers preserve capital efficiency of governance tokens while deriving the most yield possible on them.
Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.