Ví là gì?

Jan 11, 2022 1 min read
Ví là gì?

Ví là một phần mềm dùng để giữ tiền mã hóa bằng cách lưu trữ khóa riêng tư dùng để kết hợp với địa chỉ công khai thích hợp. Hiện nay có rất nhiều loại ví khác nhau được phân chia thành: di động, ví lạnh, máy tính và ví web.

Các ví này rất hữu ích trong việc giúp người dùng tiết kiệm được rất nhiều thời gian để nhớ và viết khóa mật mã dài, và thay vào đó là mật khẩu và từ khóa dễ nhớ hơn rất nhiều.  Tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp, tốt nhất là ghi lại khóa riêng tư và để lưu trữ ở nơi an toàn trong trường hợp cần back up.

Trong lúc tìm một ví thích hợp, bạn có thể gặp 2 thuật ngữ là “ví lạnh” và “ví nóng”. Những ví không kết nối với internet được gọi là ví lạnh. Ngược lại là những ví nóng được kết nối trực tiếp với mạng internet. Như các bạn có thể thấy được, ví lạnh sẽ an toàn hơn và được ưu tiên để lưu giữ một lượng tiền mã hóa lớn. Nếu bạn có một lượng nhỏ tiền mã hóa và thường xuyên sử dụng chúng thì ví nóng sẽ thuận tiện hơn rất nhiều.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.