Mã thông báo sinh lợi là gì?

Jan 13, 2022 4 min read
Mã thông báo sinh lợi là gì?

Một trong những điểm thú vị của DeFi là khả năng kết hợp (hay còn gọi là tính mô-đun) trên những dự án được xây dựng. Nhờ bản chất không cần cho phép của hợp đồng thông minh, các đội nhóm có thể tạo ra sản phẩm cũng như các chiến lược khác nhau.

Trên các nền tảng DeFi khi người dùng có thể ký gửi tài sản tại các kho tiền với chiến lược khác nhau họ sẽ nhận lại mã thông báo biên lai. Những mã thông báo này cũng giống với bất kỳ mã thông báo nào với tiêu chuẩn ERC-20 nào khác, nó cũng có thể trao đổi, mua bán tại bất cứ một thị trường nào hỗ trợ cho chúng.

Cho dễ hình dung về các mã thông báo này, các giao thức DeFi liên tục tái đầu tư từ việc thu lợi của các hoạt động đầu tư, hay còn được gọi là lãi kép. Chính điều này làm số tiền gửi tăng trong khi chia sẻ phí gas trong việc phải cộng dồn thường xuyên. Lợi tức ở đây đến từ việc cho vay, cung cấp thanh khoản, viết quyền chọn… tuy rằng số tiền đầu tư ban đầu tiếp tục tích lũy qua thời gian, số tiền này vẫn được đại diện bằng số lượng mã thông báo biên lai ban đầu bạn nhận được khi ký gửi.

Mặc dù bạn không nhận thêm mã thông báo biên lai nào từ việc tăng trưởng ban đầu tuy nhiên giá trị của các mã thông báo này không ngừng tăng lên do đó nó được gọi là mã thông báo sinh lợi. Cho đến thời điểm người dùng rút tiền ra họ sẽ nhận được nhiều hơn tài sản họ đã gửi ban đầu.

Trên nền tảng StakeDAO, lợi tức từ mỗi chiến lược được thu hoạch nhiều lần mỗi tuần để cộng dồn vào mã thông báo ban đầu. Giá của mỗi tỷ lệ cổ phần được theo dõi tại tag chiến lược trên website chính thức.

Bằng cách nhân số lượng mã thông báo (ví dụ: sd3Crv) với Giá mỗi tỷ lệ cổ phiếu và sau đó với giá của tài sản cơ bản (trong trường hợp này là giá ảo 3Crv tại Curve), giá trị đầu tư của một người có thể được xác định.

Ví dụ tại thời điểm viết bài, 1000 sd3Crv, với giá hiện tại trên mỗi cổ phiếu là 1,082 và giá  3Crv là 1,02 đô la, sẽ có giá trị:

1000 * 1,082 * 1,02 = $ 1103,64

Các mã thông báo sinh lợi cũng được các dự án sử dụng để liên tục phân phối thu nhập từ giao thức cho người dùng của họ thông qua mã thông báo quản trị. Ví dụ: trên Stake DAO, có thể đặt cược SDT, đổi lại nhận được xSDT. Đây là một mã thông báo mang lại lợi nhuận, cũng như cho phép người dùng bỏ phiếu, kiếm được một phần phí được tạo ra trên nền tảng Stake DAO.

Lưu ý về tên mã thông báo:

Với cách mà nhiều chiến lược sử dụng các tài sản của dự án khác, chúng ta thường thấy các tên mã thông báo sinh lợi phức tạp đại diện cho cách mà các chiến lược và dự án này được xếp chồng lên nhau giống như các khối Lego. Chúng ta thường có thể phân biệt giữa các mã thông báo theo các tiền tố được sử dụng, ví dụ: sdam3crv

Mã thông báo sinh lợi này đại diện cho các khoản tiền gửi vào Chiến lược tiết kiệm USD thụ động của Stake DAO trong đó các stablecoin (USDC, DAI, USDT) được gửi vào Curve Aave 3pool trên Polygon(Matic). Sau đó, các mã thông báo am3crv LP được xếp chồng lên nhau trong chiến lược của StakeDAO, dẫn đến kết quả cuối cùng là sdam3crv.

Mã thông báo này đại diện cho việc xếp chồng 3 giao thức (Aave, Curve và StakeDAO) mà chúng ta có thể thấy trong tên của mã thông báo cuối cùng.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.