Mạng lưới Harmony là gì ?

Jan 11, 2022 3 min read
Mạng lưới Harmony là gì ?

Harmony là một chuỗi khối lớp 1 hoạt động với mục đích mở rộng thông lượng giao dịch và tối đa hóa khả năng tương tác giữa các chuỗi khối với chi phí tối thiểu nhất. Đây là một trong những giải pháp hấp dẫn người dùng khi họ đối mặt với sự tắc nghẽn từ mạng Ethereum.

Trong khi Ethereum được coi là ngôi nhà của tài chính phi tập trung (DeFi) với sự gia tăng nhanh chóng của các ứng dụng phi tập trung đẩy phí gas lên cao và tốc độ giao dịch chậm. Đây là hệ quả của tính phi tập trung của Ethereum khi toàn bộ giao dịch trong mỗi khối đều được kiểm định bởi tất cả các nút mạng khiến thông lượng giao dịch mỗi giây bị hạn chế đi rất nhiều. Tình trạng nghiêm trọng hơn khi người dùng bắt đầu sẵn sàng trả phí cao hơn để giao dịch của họ thông qua nhanh hơn khiến phí gas tăng lên gấp bội.

Với ý tưởng xây dựng nên các ứng dụng tài chính phi tập trung với chi phí giao dịch hợp lý không còn áp dụng trên Ethereum được nữa. Phí gas cao không tạo điều kiện cho những nhà đầu tư nhỏ lẻ vì việc tương tác trên Ethereum đòi hỏi một nguồn lực đáng kể.

Trọng tâm của Harmony là cải thiện khả năng mở rộng đồng thời duy trì tính phi tập trung cao. Đây cũng là thách thức đáng kể cho bất kỳ chuỗi khối nào xoay quanh ba vấn đề cốt lõi rất khó đạt được cùng lúc đó là : khả năng mở rộng, phi tập trung và bảo mật.

Công nghệ nền tảng của Harmony được nêu chi tiết trong sách trắng của dự án với ý tưởng sử dụng sharding cùng với cơ chế Bằng chứng cổ phần hiệu suất (EPoS) như một cách để tránh rơi vào thế khó trong việc cải thiện khả năng mở rộng. EPoS đảm bảo rằng nút mạng có số lượng lớn mã thông báo được khóa cần phải chạy thêm hỗ trợ cho các nút mạng khác trong khi cổ phần được chia thành các phân đoạn nhằm tránh khả năng tập trung hóa.

Công nghệ phân đoạn của Harmony khác với các giải pháp lớp 2 khi các giải pháp lớp 2 này sử dụng công nghệ roll-up chia hệ thống thành các giao dịch trên lớp 2 trong khi chuyển tiếp thông tin về lại mạng chính. Để tối ưu hóa khả năng tương tác giữa các chuỗi khối,     Harmony tương thích với máy ảo Ethereum (EVM) cho phép triển khai các hợp đồng thông minh có tính năng tương tự như trên chuỗi Ethereum. Chính điều này làm Harmony có khả năng tương thích với nhiều chuỗi khối EVM khác nhau thông qua các cầu nối riêng của nó.

Cũng như các chuỗi khối dùng giao thức đồng thuận PoS khác những nút xác thực tham gia trên mạng lưới bằng cách khóa một lượng mã thông báo gốc và nhận phần thưởng đổi lại. Stake DAO cung cấp Staking-as-a-Service (SaaS) cho ONE, mã thông báo gốc của blockchain Harmony, thông qua các nhà xác thực cá nhân. Người dùng có thể ủy quyền mã thông báo ONE của họ một cách dễ dàng để nhận được một phần phần thưởng  đến từ việc xác thực mạng lưới.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.