Ứng dụng phi tập trung là gì?

Jan 11, 2022 2 min read
Ứng dụng phi tập trung là gì?

Một  một ứng dụng phi tập trung (hay daaps) là một ứng dụng phần mềm được xây dựng trên một hợp đồng thông minh nằm trên một mạng lưới phi tập trung công cộng như là chuỗi khối Ethereum. Những ứng dụng phi tập trung này hoạt động bằng cách phát hành một hợp đồng thông minh bao gồm tất cả những quy tắc vận hành của quá trình tương tác của họ.

Một ứng dụng truyền thống có phần giao diện người dùng được kết nối với những máy chủ tập trung lưu trữ trên đám mây được kiểm soát hoàn toàn bởi các nhà phát triển. Những hoạt động trên các máy chủ này bị giấu khỏi tầm quan sát của công chúng và không ai đoán được cách thông tin thực sự đang được xử lý bên trong chúng.

Ngược lại, một ứng dụng phi tập trung cung cấp một cái nhìn hoàn toàn minh bạch về những hoạt động đằng sau chúng bao gồm các hợp đồng thông minh. Điều này đảm bảo cho người dùng biết được chính xác những gì họ đang đăng nhập vào hệ thống. Với bản chất mở của chuỗi khối khi nhà phát triển xuất bản hợp đồng thông minh lên chuỗi khối, nó có thể được truy cập bởi bất cứ ai. Điều đó có nghĩa là mọi nhà phát triển khác có thể tùy ý tạo ra, tùy chỉnh hoặc cải tiến trải nghiệm người dùng dựa trên bộ mã của hợp đồng thông minh ban đầu.

Các ứng dụng phi tập trung đưa lại lợi ích lớn về mặt bảo mật riêng tư (như không người dùng nào bị yêu cầu cung cấp danh tính thật cả) và phi kiểm duyệt (không một thực thể nào có quyền khóa ứng dụng phi tập trung của người khác). Tuy nhiên tất cả những lợi ích này lại đổi lại một cái giá rất đắt. Các ứng dụng phi tập trung bị giới hạn hiệu suất hoạt động bởi toàn bộ chuỗi khối khiến cho những giao dịch bị chậm hơn rất nhiều so với thiết kế tập trung truyền thống.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.