Tokenomic là gì?

Jan 11, 2022 3 min read
Tokenomic là gì?

Trong kinh tế học truyền thống, các ngân hàng trung ương chịu trách nhiệm về chính sách tiền tệ của một loại tiền tệ. Trong hầu hết các trường hợp, họ có xu hướng sử dụng với một loại tiền tệ ổn định và cố gắng thúc đẩy tăng trưởng bền vững trong nền kinh tế. Điều này được thực hiện bằng cách quản lý nguồn cung tiền; bổ sung vào nguồn cung bằng cách in tiền, giảm lãi suất để thúc đẩy chi tiêu, tăng tỷ lệ để kiểm soát lạm phát, v.v.

Tuy nhiên, trong thế giới tiền điện tử, mỗi dự án tung ra mã thông báo của riêng mình nên chính dự án này sẽ quyết định chính sách của loại tiền mà mình tạo ra. Quá trình này, thường được vạch ra trước khi ra mắt mã thông báo và được điều chỉnh theo thời gian, được gọi là tokenomics.

Tokenomics  biểu thị việc phân phối và phát hành mã thông báo, những điều này sẽ ảnh hưởng như thế nào đến giá mã thông báo trong tương lai như thế nào và những thay đổi có thể được thực hiện.

Có nhiều mô hình phân phối để ra mắt mã thông báo, từ các mô hình gây quỹ như ICO, đến mã thông báo airdrop trực tiếp vào ví của người dùng đang sử dụng nền tảng, chẳng hạn như bằng cách cung cấp tính thanh khoản. Ngoài ra, một số mã thông báo có thể sẽ được sử dụng để tạo các bể thanh khoản nhằm đảm bảo rằng mã thông báo mới có thể được giao dịch với các tài sản thông thường khác và một số mã thông báo có thể sẽ được dành cho các thành viên trong nhóm và những người ủng hộ tài chính sớm của dự án.

Việc phát hành mã thông báo mới theo thời gian phụ thuộc vào nhiều yếu tố, cũng như loại mã thông báo đang được nói . Ví dụ: mã thông báo gốc blockchain như ETH được khai thác với việc sản xuất mỗi khối như một phần thưởng cho việc bảo mật mạng, trong khi mã thông báo gốc của một dự án cụ thể như SDT được tạo ra với mỗi khối mới và có thể được sử dụng như phần thưởng cho người dùng.

Một số loại tiền điện tử có tổng nguồn cung xác định. Ví dụ như trong trường hợp của Bitcoin, điều đó có nghĩa là sẽ không bao giờ có hơn 21 triệu đồng tiền được khai thác và cứ sau bốn năm hoặc lâu hơn, tốc độ sản xuất sẽ giảm một nửa. Tuy nhiên, các đồng tiền khác đang lạm phát và sẽ tiếp tục được sản xuất với tốc độ giống nhau vô thời hạn.

Trong một số trường hợp, mã thông báo cũng có thể bị phá hủy hoặc bị “đốt cháy”, đây là điều xảy ra với một phần ETH phí gas khi giao dịch trên mạng Ethereum. Đây là một cách mới để kiểm soát nguồn cung tương ứng với hoạt động trên mạng.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.