Tiền mã hóa là gì?

Nov 30, 2021 1 min read
Tiền mã hóa là gì?

Tiền mã hóa là tài sản kỹ thuật số được giao dịch trên mạng lưới ngang hàng vận hành bởi công nghệ chuỗi khối. Tương tự như đồng USD hay bất kỳ đồng tiền được phát hành bởi các chính phủ, bạn có thể dùng tiền mã hóa như một vật trao đổi ngang giá cho dịch vụ và sản phẩm trên internet với sự hội nhập nhanh chóng của các cửa hàng bán lẻ trên khắp thế giới. Lợi thế lớn nhất của tiền mã hóa (so với các đồng tiền fiat khác) là tính bảo mật, riêng tư, tốc độn cùng với phí giao dịch thấp.

Đồng tiền mã hóa đầu tiên, Bitcoin được phát minh vào năm 2009 bởi một nhà phát triển ẩn danh có biệt hiệu là Satoshi Nakamoto, đã cho cả thế giới thấy mô phỏng đầu tiên về cách hoạt động của tiền mã hóa trên mạng lưới ngang hàng và phân quyền. Hiện tại, đã có đến hàng  nghìn loại tiền mã hóa khác nhau, tuy nhiên Bitcoin vẫn là đồng tiền có vốn hóa thị trường lớn nhất.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.