Tại sao mã thông báo của cặp thanh khoản lại có giá trị?

Jan 11, 2022 3 min read
Tại sao mã thông báo của cặp thanh khoản lại có giá trị?

Trong thị trường phi tập trung, việc mua và bán tiền tệ liên tục đòi hỏi một lượng dự trữ lớn của nhiều loại tiền tệ khác nhau. Những khoản dự trữ này được đóng góp bởi người dùng, những người này cung cấp tính thanh khoản để đổi lại một phần phí giao dịch do sàn giao dịch tạo ra, thường <1% của mỗi giao dịch.

Người nào quyết định gửi tài sản của họ vào các khoản dự trữ này (hoặc các bể thanh khoản) được gọi là nhà cung cấp thanh khoản. Họ có thể chọn số lượng tài sản mà họ muốn gửi vào bể và nhận biên lai cho khoản tiền gửi của họ dưới dạng mã thông báo của nhà cung cấp thanh khoản (LP).

Do đó, mã thông báo LP là một cách để các nhà cung cấp thanh khoản chứng minh quyền sở hữu của họ đối với một phần nhất định của bể và có thể được đổi lấy tài sản ký gửi ban đầu bất kỳ lúc nào.

Mọi giao dịch được thực hiện trong bể thanh khoản này đều phải chịu một khoản phí nhỏ, khoản phí này sẽ được chuyển trực tiếp cho các nhà cung cấp thanh khoản. Phí giao dịch được thêm lại vào bể để làm dày thêm thanh khoản và kết quả là tăng giá trị của token LP.

Các khoản phí này khác nhau dựa trên khối lượng giao dịch trong một bể và lượng thời gian được khóa. Nhìn chung, lợi nhuận từ mã thông báo LP có thể rất đáng kể đối với các mã thông báo LP được giữ lâu trong các bể có khối lượng giao dịch lớn.

Vì các mã thông báo LP về cơ bản là một tài sản phái sinh, giá trị của chúng phụ thuộc vào giá trị của các mã thông báo đơn lẻ cấu thành. Việc cung cấp tính thanh khoản trong các nhóm tài sản cặp đôi đi kèm với rủi ro biến động cao hơn so với mã LP cho các tài sản đơn lẻ.

Như với tất cả các công cụ phái sinh, mã thông báo LP của nhiều nền tảng như Compound, Aave và Uniswap có thị trường thứ cấp và thứ ba của riêng nó với hoạt động giao dịch hết sức nhộn nhịp.

Các lớp nền tảng tài chính khác trên các nền tảng như vậy đang được xây dựng bởi các dự án như Yearn và Stake DAO và việc đặt các mã thông báo LP vào một bể thanh khoản thứ cấp có thể tạo ra APY cao. Đây là một cơ chế khuyến khích được sử dụng bởi các giao thức để khuyến khích người dùng giữ cho tài sản gốc của họ có tính thanh khoản và được gọi là canh tác lợi suất.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.