NFT là gì?

Jan 11, 2022 3 min read
NFT là gì?

NFT hay còn gọi là 'mã thông báo không thể thay thế', là một loại mã thông báo không thể chia thành các phần nhỏ hơn (không giống như tiền tệ). NFT là một sự đổi mới đáng kể đối với internet nói chung, vì chúng giúp đại diện cho quyền sở hữu các tài sản kỹ thuật số duy nhất trên chuỗi khối. Điều này hoàn toàn trái ngược với cách hiểu về tài sản kỹ thuật số thông thường trước đây khi việc tạo nhiều bản sao của một tệp kỹ thuật số khá dễ dàng. NFT tương tự như trong thế giới thực, nơi sao chép một đối tượng duy nhất (đặc biệt là nghệ thuật) gần như là không thể.

Tính có thể thay thế là một ý tưởng kinh tế, trong đó nếu một vật có thể thay thế được, nghĩa là nó có thể dễ dàng thay thế bằng một vật khác có cùng đặc điểm kỹ thuật và giá trị và bản thân nó không có giá trị duy nhất. Hàng hóa và tiền tệ là một ví dụ điển hình về các đối tượng có thể thay thế được. Tuy nhiên, nhiều thứ quan trọng đối với con người, chẳng hạn như các mối quan hệ, nghệ thuật và quyền sở hữu về cơ bản là duy nhất và không dễ thay thế. Do đó, NFT cung cấp một mô hình sao chép các thuộc tính của các vật thể không thể thay thế trong thế giới thực này trên internet giúp dễ dàng theo dõi việc xuất bản, chuyển động và quyền sở hữu của chúng.

NFT đã bùng nổ trở nên phổ biến chủ yếu là do các nghệ sĩ có thể phân phối tác phẩm của họ trên quy mô lớn mà không có sự tham gia của bất kỳ người trung gian nào. Trên thực tế, đây là một cải tiến triệt để về mức độ khả thi của một lĩnh vực sáng tạo đối với bất kỳ ai muốn làm việc trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, chúng ta phải nhận ra rằng đây vẫn là một ứng dụng non trẻ về những gì NFT có thể cung cấp. Về bản chất, NFT cung cấp một chứng nhận về quyền sở hữu duy nhất đối với bất kỳ thứ gì có thể được biểu hiện bằng kỹ thuật số. Khi chúng ta hướng tới các mạng kỹ thuật số thể hiện giá trị của thế giới thực ngày càng chi tiết hơn, chúng ta sẽ thấy những cách thức mới và mạnh mẽ mà NFT có thể được sử dụng, từ các lĩnh vực như nghệ thuật, truyền thông và xuất bản đến bất động sản, giao thông vận tải và thời trang.

Tại Stake DAO, chúng tôi đã ra mắt loạt kiểu thẻ NFT có thể được thu thập nhằm bổ sung cho các chiến lược và các công cụ tạo ra tài sản khác có sẵn trên nền tảng. Ý tưởng là để thưởng cho cộng đồng những món đồ sưu tầm được vì sự tham gia tích cực của họ và cũng để làm phong phú thêm nền văn hóa xung quanh DAO.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.