Mất mát tạm thời là gì?

Jan 11, 2022 5 min read
Mất mát tạm thời là gì?

Một chiến lược đầu tư phổ biến ở DeFi là cung cấp tính thanh khoản cho các nền tảng tạo lập thị trường tự động (AMM). Điều này được thực hiện bằng cách khóa vốn của một người trong các bể thanh khoản, thường chứa một số cặp tài sản cụ thể. Điều này có thể mang lại rất nhiều lợi nhuận, với lợi nhuận được tạo ra về phí giao dịch cũng như phần thưởng trên các mã thông báo LP đã gửi.

Như với tất cả các chiến lược đầu tư khác, lợi nhuận cao hơn thường đồng nghĩa với rủi ro cao hơn. Một rủi ro cụ thể đối với việc cung cấp tính thanh khoản phát sinh từ sự biến động tương đối giữa các tài sản được gộp chung và được gọi là tổn thất tạm thời (IL).

Sự biến động có thể dẫn đến lãi lớn hoặc thua lỗ lớn khi nắm giữ một tài sản nhất định; và nhiều loại tiền điện tử trải qua biến động giá cực mạnh trong khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, khi tham gia vào bể thanh khoản gồm nhiều tài sản, ảnh hưởng của sự biến động này trở nên phức tạp hơn nữa do sự thay đổi giá tương đối giữa các tài sản.

Hãy cùng xem xét một minh họa dựa trên bể thanh khoản ETH-DAI, trên nền tảng như Uniswap. Mục tiêu của bể này là duy trì tính thanh khoản cho các nhà giao dịch đang giao dịch giữa hai tài sản này. Người dùng trong trường hợp này, với tư cách là nhà cung cấp thanh khoản, gửi 500 đô la ETH và 500 đô la DAI vào bể. Các nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ phí giao dịch từ bể này cũng như bất kỳ phần thưởng nào mà họ có thể nhận được để đổi lấy việc gửi vốn của họ.

Tại thời điểm gửi tiền, giá thị trường của ETH là $3000 và DAI, một đồng ổn định, neo vào giá $1. Sau một thời gian, giá thị trường của ETH tăng lên $4000 trong khi DAI vẫn ổn định ở mức $1. Nói cách khác, cùng một lượng ETH hiện có giá trị lớn hơn DAI so với trước đây.

Giá trị tương đối của hai tài sản này trong nhóm được xác định bởi tỷ lệ gửi của chúng. Điều này có nghĩa là sau khi ETH đã tăng giá trị trên thị trường chung (cổ phần của người dùng tăng giá trị lên $666,67), nó vẫn được định giá ở một giá trị thấp hơn trong nhóm - bởi vì DAI, vẫn giữ nguyên giá trị ($500).

Khi giá của ETH tăng lên, ETH trong bể sẽ được định giá thấp hơn cho đến khi nó được đưa trở lại cân bằng với tài sản liền kề. Đây chính là cơ hội cho kinh doanh chênh lệch giá.

Các AMM dựa vào các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá để duy trì sự nhất quán về giá giữa các tài sản so với giá trị thị trường của chúng. Nếu giá trị thị trường của một tài sản trong bể thanh khoản tăng lên, bot kinh doanh chênh lệch giá sẽ nhanh chóng mua tài sản đó (trong trường hợp này là ETH) bằng cách sử dụng tài sản được ghép nối (DAI) và cân bằng lại giá trong nhóm, tạo ra lợi nhuận trong quá trình này (mua ETH 'giá rẻ' hiệu quả so với giá thị trường).

Lợi nhuận này về cơ bản phát sinh như một phần lợi nhuận mà nhà cung cấp thanh khoản sẽ kiếm được bằng cách đơn giản là giữ hai tài sản, thay vì gửi chúng vào một bể.

Sử dụng một phép tính nhanh, chúng ta có thể thấy tác dụng của nó trong ví dụ trên:

Tổng giá trị từ việc nắm giữ tài sản: 1.166,67 USD

Tổng giá trị từ việc có tài sản trong nhóm thanh khoản: 1.154,70 đô la

Tổn thất tạm thời: 1,03%

Lưu ý rằng những điều trên không tính đến phí giao dịch dành cho nhà cung cấp thanh khoản, cũng như bất kỳ phần thưởng nào có thể thu được từ việc đặt cược mã thông báo LP. Những lợi ích này cũng có thể bù đắp sự mất mát tạm thời một cách đáng kể.

Điều quan trọng cần nhớ là "mất mát" chỉ so với việc nắm giữ các mã thông báo; trong cả hai trường hợp, nhà cung cấp thanh khoản đã tạo ra lợi nhuận và bất kỳ “khoản lỗ” nào chỉ được thực hiện khi rút thanh khoản khỏi bể. Tuy nhiên, tổn thất tạm thời cũng xảy ra khi giá giảm, làm tăng thêm tổn thất mà người dùng sẽ phải chịu khi so sánh với việc chỉ giữ cặp tài sản trong ví của họ hoặc trên sàn giao dịch.

Cung cấp tính thanh khoản đã được chứng minh là một trong những chiến lược phổ biến nhất đối với những người dùng muốn tạo ra lợi nhuận hơn là chỉ nắm giữ tài sản. Để hạn chế ảnh hưởng của tổn thất tạm thời , người dùng có thể tham gia vào các bể tài sản tương tự như stablecoin. Và đối với những người đang tìm kiếm một giải pháp thay thế không khiến họ phải chịu mất mát tạm thời, các chiến lược đầu tư mới và sáng tạo đang xuất hiện trong DeFi dựa trên các kỹ thuật như tạo điều kiện thuận lợi cho các quyền chọn và kinh doanh chênh lệch giá.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.