Đòn bẩy là gì?

Jan 11, 2022 3 min read
Đòn bẩy là gì?

Đòn bẩy là một khái niệm phổ biến trong cả tài chính truyền thống và phi tập trung, cho phép nhà đầu tư tạo ra lợi nhuận lớn hơn (hoặc thua lỗ) trên số vốn ban đầu tương đối ít. Tiềm năng thu được lợi nhuận đáng kể bằng cách sử dụng đòn bẩy vị thế cũng đi kèm với rủi ro cao hơn so với đầu tư trực tiếp.

Thuật ngữ đòn bẩy đề cập đến một loạt các kỹ thuật nhằm khuếch đại các kết quả tài chính có thể thu được từ việc đầu tư một lượng vốn nhất định. Điều này có thể đạt được thông qua việc đi vay hoặc tham gia các thỏa thuận như hợp đồng quyền chọn.

Một nhà đầu tư có thể tăng khả năng mua của họ bằng cách vay thêm vốn, sau đó sử dụng số tiền bổ sung để mua một tài sản mà người ta cho rằng sẽ tăng giá trị, dẫn đến lợi nhuận cao hơn so với chỉ đầu tư vào tài sản đó bằng số vốn ban đầu.

Ví dụ: nhà đầu tư A mua một cổ phiếu trị giá 1.000 đô la, giá của cổ phiếu này tăng 5% trong suốt một tháng, dẫn đến lợi nhuận là 50 đô la. Nhà đầu tư B vay 1.000 đô la với tỷ lệ 1:10 (hoặc ký quỹ 10%) và tiếp tục mua 10.000 đô la của cùng loại cổ phiếu. Mức tăng 5% tương tự cũng xảy ra, tạo ra lợi nhuận là 500 đô la, và nhà đầu tư B sau đó có thể tiếp tục trả lại số tiền đã vay, cộng với lãi suất, khi đã tạo ra lợi nhuận lớn hơn nhiều so với số vốn ban đầu.

Tương tự như vậy, có thể dễ dàng thấy được nếu thay đổi giá giảm 5% thì cả hai nhà đầu tư sẽ thua lỗ và khoản lỗ của nhà đầu tư B cũng sẽ khuếch đại lên nhiều hơn. Khi lỗ gần đến số tài sản thế chấp, người cho vay sẽ yêu cầu người đi vay gửi thêm vốn hoặc bán một số vị thế của họ để hoàn trả một số khoản vay. Điều này có thể đi kèm với phí phạt cũng như lãi suất tiêu chuẩn cho việc vay vốn ngay từ đầu.

Trên đây là những ví dụ đơn giản, nhưng trong thực tế, các nhà đầu tư thường xây dựng các hệ thống đòn bẩy phức tạp, trong đó việc giảm giá của một tài sản có thể gây ra hiệu ứng domino trên nhiều khoản đầu tư khác nhau. Theo cách này, một nhà đầu tư ở vị trí có đòn bẩy tài chính cao có thể mất nhiều hơn so với tài sản thế chấp ban đầu, đây sẽ là khoản lỗ tối đa đối với một khoản đầu tư trực tiếp.

Tất cả các công cụ đòn bẩy tồn tại trong tài chính truyền thống cũng tương tự trong DeFi: vay nợ, quyền chọn và thậm chí cả các khái niệm mới như mã thông báo đòn bẩy.

Với sự biến động vốn có của DeFi như một không gian tài chính mới và đổi mới không ngừng, việc tận dụng vị thế của một người thông qua việc vay phải được thực hiện từ vị thế tín dụng quá mức, theo đó giá trị của tài sản thế chấp lớn hơn số tiền đã vay. Điều này đảm bảo rằng người cho vay không có nguy cơ mất vốn nếu xảy ra biến động giá lớn đối với tài sản thế chấp, có thể dẫn đến việc thanh lý.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.