Đặt cọc là gì?

Jan 11, 2022 3 min read
Đặt cọc là gì?

Về tổng quan, đặt cọc đề cập đến quá trình khóa tiền trong các hợp đồng thông minh an toàn để mang lại lợi ích cho mạng lưới theo một cách nào đó và đổi lại phần thưởng. Phần thưởng được tạo ra có thể được coi là tiền lãi tích lũy trên vốn theo thời gian.

Trong không gian của tiền điện tử, ý tưởng đặt cọc lần đầu tiên được phổ biến bởi cơ chế đồng thuận được gọi là Proof of Stake (PoS), được mô tả trong whitepaper sớm nhất của Ethereum vào năm 2013. Trong PoS, những người tham gia trên mạng đặt một số tiền để đạt được đặc quyền xác thực các giao dịch và khai thác các mã thông báo mới. Các mã cổ phần đóng vai trò là bằng chứng cho thấy các ưu đãi của các thợ đào phù hợp với các ưu đãi của mạng lưới. Trong trường hợp có bất kỳ hành động xấu nào xuất phát từ các thợ đào (chẳng hạn như chuyển giao dịch sai), cổ phần của họ có thể bị cắt (tức là bị phá hủy) như một hình phạt.

Đặt cọc để xác minh các giao dịch cho một mạng lưới là một công việc phức tạp và đòi hỏi kỹ thuật chuyên môn cao. Đây được gọi là Masternode staking, yêu cầu máy tính có thông số kỹ thuật cao chạy toàn thời gian. Số tiền đặt cược tối thiểu cũng khá cao và có thể được coi là một khoản đầu tư kinh doanh nghiêm túc. Masternode staking cũng mang lại cho nó một số đặc quyền nhất định trên mạng, chẳng hạn như quyền biểu quyết quản trị.

Ngoài Masternode Staking, có hai định dạng phổ biến khác để tạo phần thưởng bằng cách khóa mã thông báo cho một giao thức blockchain. StakeDAO cung cấp cả hai công cụ đó là: Đặt cọc như một dịch vụ và Bể thanh khoản.

Đặt cọc như một dịch vụ

Đặt cọc như một dịch vụ là một sản phẩm của Stake DAO, nơi nền tảng của nền tảng cho phép người dùng tham gia vào cơ chế đồng thuận PoS cho các mạng blockchain khác nhau bằng cách đặt mã thông báo ngay giao diện tương tác ban đầu của họ. Các hợp đồng thông minh sẽ xử lý các nhiệm vụ tổng hợp nguồn vốn của người dùng và đặt chúng trên các mạng thích hợp thành một bể để mang lại phần thưởng tốt nhất có thể. Sau đó, những phần thưởng này sẽ được phân phối theo tỷ lệ cho tất cả những người đã gửi trên Stake DAO.

Hình thức này có thể được coi là một phiên bản thu gọn của Masternode staking, tức là người dùng không cần kiến thức chuyên sâu nào cũng như  trách nhiệm khắc phục sự cố các nút mạng hoặc phải chạy máy tính toàn thời gian. Đó là một cách tương đối đơn giản để vừa tạo ra lợi nhuận vừa bảo mật mạng lưới nói trên bằng cách tham gia với tư cách là một người đầu tư.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.