Bot trong DeFi là gì?

Jan 11, 2022 3 min read
Bot trong DeFi là gì?

Thị trường tài chính, cả truyền thống và tiền điện tử, đều cực kỳ phức tạp, hỗn loạn và khó hiểu. Không một người nào có đủ khả năng để theo dõi tất cả các sự phát triển, biến động giá cả và các cơ hội xuất hiện hàng ngày.

Để loại bỏ sự ồn ào, các nhà giao dịch đã viết đoạn mã để thực hiện các quyết định giao dịch thay mặt họ trong nhiều thập kỷ. Các chương trình tự quản thực hiện các quyết định này được gọi là bot; viết tắt của 'robot'.

Các mô hình được sử dụng để lập trình bot rất đa dạng và có thể tập trung vào phân tích kỹ thuật của biểu đồ giá, các tín hiệu giao dịch cụ thể do nhà giao dịch xác định, cũng như các chiến lược như chênh lệch giá hoặc thanh lý. Ý tưởng là các bot cung cấp cho các nhà giao dịch một lợi thế so với các nhà khai thác thuần túy là con người. Họ có thể làm điều này bằng cách cải thiện tốc độ, tính khách quan trong việc ra quyết định và lượng dữ liệu có thể được phân tích.

Do thị trường tiền điện tử có xu hướng biến động nhiều hơn so với thị trường truyền thống, việc sử dụng bot mang lại cơ hội thu lợi nhuận lớn hơn. Nhiều bot giao dịch có sẵn cho công chúng, trong khi một số yêu cầu đăng ký trả phí. Ngoài ra còn có nhiều bot mã nguồn mở có mã được xuất bản trực tuyến để được sử dụng và chỉnh sửa bởi bất kỳ ai có khả năng.

Bots giữ cho giá cả ổn định trong khi cũng tạo ra lợi nhuận thông qua kinh doanh chênh lệch giá. Một ví dụ về điều này là Chiến lược kinh doanh chênh lệch giá Avalanche của Stake DAO. Người dùng có thể gửi tiền vào kho tiền của chiến lược để tài trợ cho các giao dịch của bot, đổi lại nhận được một phần lợi nhuận.

Mặc dù bot giúp các nhà giao dịch tối đa hóa lợi nhuận và cũng có vai trò quan trọng trên thị trường, nhưng chúng cũng thường bị những kẻ xấu. Do tất cả dữ liệu trên blockchain đều có sẵn công khai, nên có thể sử dụng bot để quét các giao dịch đang chờ xử lý và gửi bản sao của một giao dịch có lợi nhuận trước khi thực hiện bản gốc (sử dụng phí gas cao hơn, để được xử lý trước).

Quá trình được mô tả ở trên được gọi là frontrunning và là một vấn đề do người dùng ban đầu có thể đã đặt một lệnh lớn để tạo cơ hội thấy lợi nhuận của họ bị đánh cắp bởi bot. Frontrunning hiện là một trong những vấn đề chính đang được các tổ chức nghiên cứu lợi ích công cộng tích cực đấu tranh trong không gian tiền điện tử.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.