Paano Gumagana ang mga Bridge?

Apr 1, 2022 2 min read
Paano Gumagana ang mga Bridge?

Ang mga indibidwal na network ng blockchain ay self-contained at walang kakayahan na direktang makipag-ugnayan sa isa't isa. Bilang karagdagan, maaari silang gumamit ng iba't ibang consensus mechanism, mga programming language, atbp., na nagreresulta sa mga isolated ecosystem na gumagana nang hiwalay sa isa't isa.

Ang pinahusay na interoperability sa pagitan ng mga network ay isang mahalagang salik sa pagtaas ng inobasyon at potensyal na paglago sa industriya, layunin nito na ang mga user at Dapps ay makakapag-operate sa mga network nang madali. Nag-aalok ang mga bridge ng bahagi ng solusyon sa isyung ito sa pamamagitan ng pagpapadali sa paglilipat ng data at mga token sa pagitan ng mga network.

Ang pagpapadala ng token mula sa isang blockchain patungo sa isa pa ay kasalukuyang nangangailangan ng wrapping sa pamamagitan ng mga smart contract na nagla-lock ng token na ipapadala (para hindi na ito magamit sa pinagmumulang blockchain) at mag-mint ng bagong wrapped token sa patutunguhang blockchain. Ang token na ito ay nagpapanatili ng halaga nito mula sa pinagmumulang blockchain, ngunit maaari na ngayong ilipat, i-trade at i-invest na para bang ito ay ibang token sa patutunguhang blockchain.

Ang wrapped token ay maaari ding ibalik, sa pamamagitan ng parehong proseso ng bridging, kung saan ito ay sinusunog at ang orihinal na token ay ilalabas pabalik sa orihinal na chain. Tinitiyak ng mekanismong ito ng lock-mint, burn-release na walang mga token ang maaaring gamitin sa parehong chain nang sabay.

Ang prosesong inilarawan sa itaas ay isinasagawa sa iba't ibang paraan ng iba't ibang proyekto na nagpapatakbo ng mga blockchain bridge. Ang ilan ay nagpapatakbo ng trustless at desentralisadong mga bridge na may sariling consensus mechanism na awtomatikong humahawak sa mga transaksyon sa pagitan ng mga chain. Ang iba pang mga bridging solution ay ganap na sentralisado at pinapanatili ang kustodiya sa mga naka-lock na asset, inililipat ang mga ito pabalik sa user kapag ang mga pondo ay nai-bridge pabalik sa pinagmumulang blockchain.

Ang paglipat ng mga token sa pagitan ng mga chain ay kapaki-pakinabang sa maraming paraan, halimbawa sa paggamit ng mga asset tulad ng BTC kasabay ng Dapps sa Ethereum, para sa pagbuo ng isang Dapp na gumagana sa iba't ibang network, o simpleng pagpapadala ng mga token sa isang kaibigan na gumagamit ng ibang network. Ikinokonekta rin ng mga bridge ang Ethereum mainnet sa mga sidechain (hal. Polygon), kung saan maaaring magpadala ang mga user ng mga transaksyon o makipag-ugnayan sa Dapps para sa mas mababang bayad.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.