Anu-ano ang mga Panganib na Kasangkot sa DeFi?

Nov 26, 2021 3 min read
Anu-ano ang mga Panganib na Kasangkot sa DeFi?

Tinatanggal ng DeFi ang karamihan sa mga panganib na nauugnay sa tradisyonal na finance dahil sa kakaibang disenyo nito. Dahil ang mga protocol ng DeFi ay ipinatupad sa mga pampublikong blockchain at ang code ay open source, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa mga alalahanin sa transparency, dahil makikita ng lahat ang code at ang dami ng liquidity na naka-lock sa bawat protocol.

Hindi ito nangangahulugan na ang DeFi ay walang panganib, gayunpaman, ngunit ang mga panganib na likas sa DeFi ay iba sa mga nasa tradisyonal na pananalapi.

Scams sa DeFi

Ang mga scam ay madalas na pangyayaring makikita online, at ang DeFi ay hindi exception, ang pinakamahalagang uri ay phishing attacks, kung saan nililinlang ka ng isang scammer na ibigay ang iyong pribadong key o magdeposito ng mga pondo sa isang bagay na mukhang lehitimong protocol sa pagpapautang o DEX. Tandaan, dahil hindi sentralisado ang DeFi, kahit sino ay maaaring lumikha ng isang blockchain address at website na mukhang isang lehitimong protocol.

Upang maprotektahan laban sa mga phishing attacks, palaging tiyakin na binibisita mo ang tamang URL, at huwag kailanman mag-click sa mga link sa mga email mula sa mga hindi kilalang address. Ang mga scammer ay maaaring maging napaka-creative, at madalas silang mag-email sa iyo na nagsasabi na ang iyong mga pondo ay nasa panganib maliban kung ibibigay mo ang iyong mga pribadong key. Palaging nakakahamak ang mga naturang email – walang sinuman ang hihingi ng iyong pribadong key o seed phrase maliban kung nilayon nilang nakawin ang iyong crypto!

Maging maingat rin sa mga links na makikita sa social media, maliban na lamang kung ito’y 100% na malinaw na ito ay ang opisyal na page ng proyekto. Ang mga scammer ay kadalasang gumagawa ng social media pages na kaparehong-kapareho sa opisyal na page at ginagamit nila ang mga ito upanglokohin ang mga taona ipadala sa kanila ang mga pondo sa pamamagitan ng pag-promise ng ilang uri ng giveaway o award.

Mga Panganib sa Liquidation

Gaya ng naunang nasabi, ang mga protocol sa pagpapahiram/paghiram ng DeFi ay karaniwang overcollateralized, ibig sabihin, kailangan mong i-lock ang mas maraming halaga sa collateral kaysa sa halaga ng iyong loan. Ito ay naiintindihan dahil sa volatility (madaling pagbabago-bago ng halaga) ng crypto, ngunit tandaan na ang collateralization ratio (ang ratio sa pagitan ng halaga ng collateral at ang maximum na halaga ng pautang) at ang halaga ng collateral asset ay maaaring magbago, at lalo na ang huli ay maaaring mabilis na bumagsak.

Halimbawa, nang bumagsak ang presyo ng Ether noong Marso 2020, isang record na bilang ng mga pautang ang na-liquidate. Upang maprotektahan laban sa potensyal na panganib na ito kapag kumukuha ng mga pautang, kailangan mong magkaroon ng sapat na collateral na kahit na ang mabilis na pagbagsak ng presyo ay hindi hahantong sa liquidation, na maaaring makamit sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming asset bilang collateral (bagama't hindi pa ito available sa lahat mga protocol). Tungkol naman sa pagpapahiram, may mas kaunting mga panganib, karamihan sa mga ito ay may kinalaman sa mga bug o pagsasamantala sa mga smart contract na ginagamit ng protocol.

Mga Panganib sa Protokol

Bagama't karaniwang open source ang mga protocol ng DeFi at maaaring i-audit ng sinuman ang code, hindi mo laging masisiguro na may isang tao na ang sumubok na gawin ito. Pinakamainam pa ring manatili sa mga proyektong sumailalim na sa masusing pag-audit, ganunpaman, kailangan mong tandaan na posible pa ring may ilang bugs ang nakalagpas sa mga pagsusuring ito.

Bagama't ang paggamit ng mga pinagkakatiwalaan at na-audit na protocol ay lubos na makakabawas sa mga panganib na nauugnay sa smart contracts, magandang ideya pa rin na isaisip ito. Tulad ng anumang anyo ng pamumuhunan, huwag kailanman mamuhunan nang higit sa makakaya mong mawala. Ang mga panganib sa pinakamahusay na mga protocol ay malamang na kasing liit ng panganib ng pagbagsak ng isang fiat monetary system (oo, ito ay maaaring mangyari at nangyayari), ngunit hindi sila ganap na wala. Siyempre, habang parami ng parami ang gumagamit ng DeFi, maaari nating asahan na magkakaroon ng higit at mas masusing pag-audit at ang mga panganib ay magiging napakaliit, kahit na sa mga mas bagong protocol.

Great! Next, complete checkout for full access to Stake DAO Academy.
Welcome back! You've successfully signed in.
You've successfully subscribed to Stake DAO Academy.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info has been updated.
Your billing was not updated.